American Heart of Poland

Certyfikaty

Certyfikat „Szpital bez bólu” został przyznany PAKS przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Certyfikat „Szpital bez bólu” przyznawany jest placówkom przyczyniającym się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego. Komisja Certyfikacyjna doceniła w ten sposób pracę wszystkich oddziałów chirurgii naczyniowej PAKS w: Ustroniu, Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej, Starachowicach, Chrzanowie, Rzeszowie oraz Nysie.

W American Heart of Poland S.A. funkcjonuje zintegrowany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004, ISO 27001:2013. Głównym celem AHP, zgodnie z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest: zapewnienie pacjentom wysokiej jakości opieki medycznej w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyń, diagnostyki obrazowej (TK, MR, RTG), chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii oraz diagnostyki endoskopowej, zmierzające do spełnienia ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań oraz wymagań z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska oraz środowiska pracy, a także zapewnienie bezpieczeństwa informacji Spółki wraz z ochroną aktywów informacyjnych i zapewnieniem ciągłości pracy posiadanej i wykorzystywanej infrastruktury informatycznej.

Nadrzędnym celem działalności American Heart of Poland S.A. jest zapewnienie pacjentom wysokiej jakości opieki medycznej w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, rehabilitacji kardiologicznej, chirurgii naczyń, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i diagnostyki obrazowej zmierzające do spełnienia ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań oraz wymagań z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad zachowania bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Pełna treść Polityki zintegrowanego systemu zarządzania – kliknij.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia – Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Chrzanowie jako drugi szpital w Polsce otrzymało certyfikat akredytacyjny według tzw. nowych standardów. Dedykowany jest on szpitalom wąsko specjalistycznym, do 50 łóżek, gdzie wykonywane są inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne. Certyfikat jest formalnym potwierdzeniem najwyższej jakości usług medycznych oferowanych przez placówkę, która została potwierdzona w toku wizyty akredytacyjnej przeprowadzonej przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnienie przez podmiot leczniczy American Heart of Poland Spółka Akcyjna w zakresie działalności Rzeszowskiego Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej PAKS IX standardów akredytacyjnych dla podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne. Certyfikat potwierdza wysoką jakość opieki zdrowotnej świadczonej w ośrodku m.in. systematycznie kontrolowany sprzęt medyczny, bezpiecznie przygotowywane i podawane leki, bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, stałe doskonalenie metod i organizacji pracy.

Biuro obsługi spółki
ul. Francuska 34
40-028 Katowice
Telefon
32 760 46 00