function custom_facebook_pixel() { if (is_page('kariera') || is_single('kariera')) { ?> Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

E – Environmental, Odpowiedzialność za środowisko


W ramach odpowiedzialności za środowisko (Environmental Responsibility, symbolizowanej przez literę „E” w skrócie ESG) Grupa American Heart of Poland koncentruje swoje działania na minimalizacji negatywnego wpływu prowadzonej działalności leczniczej na środowisko naturalne. Redukcja śladu węglowego, optymalizacja gospodarowania odpadami, minimalizacja zużycia zasobów – to przykłady działań z zakresu dbałości o środowisko naturalne. Zarządzając ponad 20 ośrodkami medycznymi w całej Polsce zwracamy szczególną uwagę na prawidłowe postępowanie z odpadami medycznymi, redukcję odpadów niebezpiecznych oraz zapobieganie niekontrolowanym emisjom do atmosfery substancji zubożających warstwę ozonową. Zdobyliśmy zewnętrzne potwierdzenie standaryzacji działań w zakresie troski o środowisko naturalne – poprzez certyfikowany system zarządzania środowiskowego na zgodność z normą PN-EN ISO 14001:2015.

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez zakłady lecznicze podmiotów leczniczych American Heart of Poland S.A na zdrowie ludzi i na środowisko jest dostępna tutaj.

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity