function custom_facebook_pixel() { if (is_page('kariera') || is_single('kariera')) { ?> Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

E – Environmental, Odpowiedzialność za środowisko


W ramach odpowiedzialności za środowisko (Environmental Responsibility, symbolizowanej przez literę „E” w skrócie ESG) Grupa American Heart of Poland koncentruje swoje działania na minimalizacji negatywnego wpływu prowadzonej działalności leczniczej na środowisko naturalne. Dążenie do neutralności klimatycznej, redukcja śladu węglowego, optymalizacja gospodarowania odpadami, minimalizacja zużycia zasobów – to przykłady działań z zakresu dbałości o środowisko naturalne. Zarządzając ponad 20 ośrodkami medycznymi w całej Polsce zwracamy szczególną uwagę na prawidłowe postępowanie z odpadami medycznymi, redukcję odpadów niebezpiecznych oraz zapobieganie niekontrolowanym emisjom do atmosfery substancji zubożających warstwę ozonową. Zdobyliśmy zewnętrzne potwierdzenie standaryzacji działań w zakresie troski o środowisko naturalne – poprzez certyfikowany system zarządzania środowiskowego na zgodność z normą PN-EN ISO 14001:2015.

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez zakłady lecznicze podmiotów leczniczych American Heart of Poland S.A / Nafis S.A. / Centrum Kardiologii w Józefowie Sp. z o.o. na zdrowie ludzi i na środowisko jest dostępna tutaj.

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity