function custom_facebook_pixel() { if (is_page('kariera') || is_single('kariera')) { ?> Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Certyfikaty

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Centrum Kardiologii w Józefowie z Grupy American Heart of Poland przeszło proces weryfikacji i otrzymało akredytację Ministra Zdrowia dla szpitali wąskospecjalistycznych, do 50 łóżek, wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe. Akredytacja jest potwierdzeniem, że szpital w Józefowie zapewnia najwyższe standardy kompleksowej diagnostyki i leczenia kardiologicznego w Polsce oraz wzorcową, szeroko pojętą opiekę nad pacjentem, w tym również wysokiej jakości system organizacji pracy, czy też dokumentacji medycznej.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia – Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Chrzanowie jako drugi szpital w Polsce otrzymało certyfikat akredytacyjny według tzw. nowych standardów. Certyfikat jest formalnym potwierdzeniem najwyższej jakości usług medycznych oferowanych przez placówkę, która została potwierdzona w toku wizyty akredytacyjnej przeprowadzonej przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnienie przez podmiot leczniczy American Heart of Poland Spółka Akcyjna w zakresie działalności Rzeszowskiego Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej PAKS IX standardów akredytacyjnych dla podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne. Certyfikat potwierdza wysoką jakość opieki zdrowotnej świadczonej w ośrodku m.in. systematycznie kontrolowany sprzęt medyczny, bezpiecznie przygotowywane i podawane leki, bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, stałe doskonalenie metod i organizacji pracy.

System zarządzania ISO

W American Heart of Poland S.A. funkcjonuje zintegrowany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013. Certyfikaty są formalnym potwierdzeniem najwyższej jakości usług medycznych oferowanych przez Spółkę z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji.

Polityka jakości American Heart of Poland

Nadrzędnym celem działalności American Heart of Poland S.A. jest zapewnienie pacjentom wysokiej jakości opieki medycznej w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, rehabilitacji kardiologicznej, chirurgii naczyń, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i diagnostyki obrazowej zmierzające do spełnienia ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań oraz wymagań z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad zachowania bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Pełna treść Polityki zintegrowanego systemu zarządzania – kliknij.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity