function custom_facebook_pixel() { if (is_page('kariera') || is_single('kariera')) { ?> Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Zakupy w ramach dotacji


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KONSORCJANTA

 

 

American Heart of Poland S.A. ogłasza otwarty nabór na konsorcjanta do wspólnej realizacji Projektu – eksperymentu badawczego dotyczącego rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca, w odpowiedzi na konkurs Agencji Badań Medycznych nr ABM/2024/1 na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych.

Termin składania ofert: do dnia 30.04.2024 do końca dnia

 

Pliki do pobrania:

 

Klauzula-informacyjna RODO: POBIERZ
Załącznik 1 formularz zgłoszeniowy: POBIERZ
Ogłoszenie o naborze: POBIERZ
Zał. 3 do Regulaminu – Wzór Umowy Konsorcjum: POBIERZ

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KONSORCJANTA

 

 

American Heart of Poland S.A. ogłasza otwarty nabór na konsorcjanta do wspólnej realizacji Projektu – eksperymentu badawczego u chorych z zaawansowaną chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym, w odpowiedzi na konkurs Agencji Badań Medycznych nr ABM/2024/1 na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych i eksperymentów badawczych.

 

Termin składania ofert: do dnia 30.04.2024 do końca dnia

 

Pliki do pobrania:

 

Klauzula informacyjna RODO: POBIERZ
Załącznik 1 formularz zgłoszeniowy: POBIERZ
Ogłoszenie o naborze: POBIERZ
Zał. 3 do Regulaminu – Wzór Umowy Konsorcjum: POBIERZ

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG KONSULTACJI TELEMEDYCZNYCH Z OCENĄ OBJAWÓW I ZAPISU EKG DLA UCZESTNIKÓW EKSPERYMENTU BADAWCZEGO TELE-SPACER

 

American Heart of Poland S. A. zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług konsultacji telemedycznych z oceną objawów i zapisu EKG dla uczestników eksperymentu badawczego w ramach projektu pt. „Porównanie standardowej strategii wczesnej implantacji stymulatora do strategii odroczonej implantacji stymulatora po wykonaniu oceny autonomicznej, elektrofizjologicznej i wskazań do kardioneuroablacji w leczeniu funkcjonalnego bloku przedsionkowo-komorowego – randomizowany eksperyment badawczy z grupą kontrolną – TELE -SPACER”, który jest realizowany w ramach konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych ABM/2022/3 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych dotyczącego poradni prowadzących badania przesiewowe.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczącego świadczenia usług konsultacji telemedycznych z oceną objawów i zapisu EKG dla uczestników eksperymentu łącznie kwotę w wysokości: 90 000,00 zł brutto za 300 uczestników po 3 konsultacje dla każdego uczestnika

Termin składania ofert: do dnia 15.03.2024 do końca dnia

 

Pliki do pobrania:

 

Protokół: POBIERZ

Oferty: POBIERZ

Zapytanie ofertowe TeleSpacer – telekonsultacje – 26.02.2024 zmiana zapytania 07.03.2024: POBIERZ

Zmiana zapytania ofertowego 26.02.2024 – telekonsultacje: POBIERZ

Zapytanie ofertowe – konsultacje telemedyczne: POBIERZ

Zał nr 1 do zapytania ofertowego Formularz oferty: POBIERZ

Zał nr 2 do zapytania ofertowego – istotne postanowienia umowne: POBIERZ

Klauzula informacyjna: POBIERZ

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE CZĘŚCI KLINICZNEJ W RAMACH EKSPERYMENTU TELE SPACER

 

 

American Heart of Poland S. A. zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie części klinicznej w ramach randomizowanego eksperymentu badawczego w ramach projektu pt. „Porównanie standardowej strategii wczesnej implantacji stymulatora do strategii odroczonej implantacji stymulatora po wykonaniu oceny autonomicznej, elektrofizjologicznej i wskazań do kardioneuroablacji w leczeniu funkcjonalnego bloku przedsionkowo-komorowego – randomizowany eksperyment badawczy z grupą kontrolną – TELE -SPACER”, który jest realizowany w ramach konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych ABM/2022/3 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.

 

Zamawiający zastrzega, że ujawnienie pełnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia nastąpi po zawarciu umowy o poufności, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1). Oferenci, z którymi została już zawarta umowa o poufności muszą przedstawić podpisany dokument zanim zostaną im ujawnione pełne informacje dotyczące tego zapytania ofertowego.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczącego przeprowadzenie części klinicznej randomizowanego eksperymentu badawczego dla 100 pacjentów łącznie kwotę w wysokości: 310 000,00 zł brutto, (tj. 3100,00 zł na jednego pacjenta)

 

Termin składania ofert: do dnia 08.03.2024 r.

 

Pliki do pobrania:

 

Protokół: POBIERZ

Zapytanie ofertowe 16.02.2024 zmiana 28.02.2024 – część kliniczna

Zmiana zapytania ofertowego 16.02.2024 – część kliniczna

Klauzula informacyjna: POBIERZ
Załącznik nr 1 Umowa o zachowaniu poufności: POBIERZ
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Formularz oferty: POBIERZ
Załącznik nr 3 istotne postanowienia umowne: POBIERZ
Zapytanie ofertowe 16.02.2024: POBIERZ

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SELEKCJI PACJENTÓW W RAMACH PRE-SCREENINGU DO EKSPERYMENTU TELE-SPACER

 

 

 

American Heart of Poland S. A. zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie selekcji pacjentów  w ramach pre-screeningu do eksperymentu badawczego w ramach projektu pt. „Porównanie standardowej strategii wczesnej implantacji stymulatora do strategii odroczonej implantacji stymulatora po wykonaniu oceny autonomicznej, elektrofizjologicznej i wskazań do kardioneuroablacji w leczeniu funkcjonalnego bloku przedsionkowo-komorowego – randomizowany eksperyment badawczy z grupą kontrolną – TELE -SPACER”, który jest realizowany w ramach konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych ABM/2022/3 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych dotyczącego poradni prowadzących badania przesiewowe.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia badań przesiewowych w ramach randomizowanego eksperymentu badawczego łącznie kwotę w wysokości: 390 000,00 zł brutto za 300 pacjentów.

 

Termin składania ofert: do dnia 23.01.2024 do końca dnia

 

Pliki do pobrania:

 

Rozstrzygnięcie: POBIERZ

Zapytanie: POBIERZ
Załącznik nr 1 – do zapytania ofertowego, Formularz oferty: POBIERZ
Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowne: POBIERZ
Klauzula informacyjna: POBIERZ

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA STANOWISKO POST-DOC

 

 

American Heart of Poland S. A. zaprasza do składania ofert w Konkursie na stanowisko Post-doc w Centrum Badawczo-Rozwojowym AHP w projekcie badawczym nr 2021/43/B/NZ5/03277 pt. „Opracowanie nowego modelu aterosklerozy u świni domowej w oparciu o lokalne podawanie cholesterolu z długouwalniających mikrosfer”, finansowanym przez NCN w ramach konkursu OPUS 22.

 

Termin składania ofert: do dnia 18 grudnia 2023 r. do godziny 16:00.

 

Pliki do pobrania:

 

Rozstrzygnięcie: POBIERZ

Konkurs na Post-doc OPUS: POBIERZ

Klauzula informacyjna RODO: POBIERZ

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WSZCZEPIALNYCH REJESTRATORÓW ZDARZEŃ (ILR) W RAMACH EKSPERYMENTU TELE SPACER

 

 

 

American Heart of Poland S. A. zaprasza do składania ofert cenowych dostawę wszczepialnych rejestratorów zdarzeń (ILR) w Projekcie pt. „Porównanie standardowej strategii wczesnej implantacji stymulatora do strategii odroczonej implantacji stymulatora po wykonaniu oceny autonomicznej, elektrofizjologicznej i wskazań do kardioneuroablacji w leczeniu funkcjonalnego bloku przedsionkowo-komorowego – randomizowany eksperyment badawczy z grupą kontrolną – TELE -SPACER”, który jest realizowany w ramach konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych ABM/2022/3 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczącego dostawy wszczepialnych rejestratorów zdarzeń (ILR) w Projekcie łącznie kwotę w wysokości: 300 000 zł brutto.

 

Termin składania ofert: do dnia 13 grudnia 2023 r.

 

Pliki do pobrania:

 

Rozstrzygnięcie: POBIERZ

Zapytanie: POBIERZ
Załącznik nr 1 – Formularz oferty: POBIERZ
Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowne: POBIERZ
Klauzula informacyjna: POBIERZ

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SELEKCJI PACJENTÓW W RAMACH PRE-SCREENINGU DLA CELÓW EKSPERYMENTU TELE SPACER

 

 

American Heart of Poland S. A. zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie selekcji pacjentów w ramach pre-screeningu dla celów randomizowanego eksperymentu badawczego pt. „Porównanie standardowej strategii wczesnej implantacji stymulatora do strategii odroczonej implantacji stymulatora po wykonaniu oceny autonomicznej, elektrofizjologicznej i wskazań do kardioneuroablacji w leczeniu funkcjonalnego bloku przedsionkowo-komorowego – randomizowany eksperyment badawczy z grupą kontrolną – TELE -SPACER”, który jest realizowany w ramach konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych ABM/2022/3 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych,

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia badań przesiewowych w ramach randomizowanego eksperymentu badawczego łącznie kwotę w wysokości: 390 000,00 zł brutto za 300 pacjentów.

 

Termin składania ofert: do dnia 06.12.2023 r.

 

Pliki do pobrania:

 

Rozstrzygnięcie: POBIERZ
Protokół pre-screening: POBIERZ

Zapytanie ofertowe – zmiana – wydłużenie terminu składania ofert: POBIERZ

04.12.2023 Informacja o zmianie zapytania: POBIERZ

Informacja o zmianie zapytania: POBIERZ

Zapytanie ofertowe uzupełnione 24.11.2023: POBIERZ

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Załącznik nr 1 – do zapytania ofertowego, Formularz oferty: POBIERZ

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowne: POBIERZ

Klauzula informacyjna: POBIERZ

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA STANOWISKO POST-DOC

 

 

American Heart of Poland S. A. zaprasza do składania ofert w Konkursie na stanowisko Post-doc w Centrum Badawczo-Rozwojowym AHP w projekcie badawczym nr 2021/43/B/NZ5/03277 pt. „Opracowanie nowego modelu aterosklerozy u świni domowej w oparciu o lokalne podawanie cholesterolu z długouwalniających mikrosfer”, finansowanym przez NCN w ramach konkursu OPUS 22.

 

Termin składania ofert: do dnia 9 listopada 2023 r. do godziny 16:00.

 

Pliki do pobrania:

 

Rozstrzygnięcie: POBIERZ

Konkurs na Post-doc OPUS: POBIERZ

Klauzula informacyjna RODO: POBIERZ

 


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE CZĘŚCI KLINICZNEJ W RAMACH EKSPERYMENTU TELE SPACER

 

 

American Heart of Poland S. A. zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie części klinicznej w ramach randomizowanego eksperymentu badawczego w ramach projektu pt. „Porównanie standardowej strategii wczesnej implantacji stymulatora do strategii odroczonej implantacji stymulatora po wykonaniu oceny autonomicznej, elektrofizjologicznej i wskazań do kardioneuroablacji w leczeniu funkcjonalnego bloku przedsionkowo-komorowego – randomizowany eksperyment badawczy z grupą kontrolną – TELE -SPACER”, który jest realizowany w ramach konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych ABM/2022/3 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.

 

Zamawiający zastrzega, że ujawnienie pełnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia nastąpi po zawarciu umowy o poufności, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1). Oferenci, z którymi została już zawarta umowa o poufności muszą przedstawić podpisany dokument zanim zostaną im ujawnione pełne informacje dotyczące tego zapytania ofertowego.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczącego przeprowadzenie części klinicznej randomizowanego eksperymentu badawczego dla 100 pacjentów łącznie kwotę w wysokości: 310 000,00 zł brutto.

 

Termin składania ofert: do dnia 27.09.2023 r do godziny 10.00

 

Pliki do pobrania:

 

Zapytanie ośrodki 12.09.2023: POBIERZ

Załącznik nr 1 –  Umowa o zachowaniu poufności: POBIERZ

Załącznik nr 2 – do zapytania ofertowego, Formularz oferty: POBIERZ

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowne: POBIERZ

Klauzula informacyjna: POBIERZ

Informacja o zmianie zapytania z dn 22.09.2023: POBIERZ

Zapytanie ofertowe 22.09.2023 – zmiana terminu składania ofert: POBIERZ

 

Rozstrzygnięcie

 

Informacja z otwarcia ofert: POBIERZ

Rozstrzygnięcie: POBIERZ

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUG CRO

 

 

American Heart of Poland S. A. zaprasza do składania ofert cenowych na realizację usług CRO w projekcie pt. „Porównanie standardowej strategii wczesnej implantacji stymulatora do strategii odroczonej implantacji stymulatora po wykonaniu oceny autonomicznej, elektrofizjologicznej i wskazań do kardioneuroablacji w leczeniu funkcjonalnego bloku przedsionkowo-komorowego – randomizowany eksperyment badawczy z grupą kontrolną – TELE -SPACER”, który jest realizowany w ramach konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych ABM/2022/3 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.

 

Termin składania ofert: do dnia 20.07.2023 r.

 

Pliki do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2023: POBIERZ

Klauzula informacyjna: POBIERZ

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: POBIERZ

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, Formularz oferty: POBIERZ

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowne: POBIERZ

 

Rozstrzygnięcie

 

Informacja o kwocie: POBIERZ

Protokół z otwarcia ofert: POBIERZ

Rozstrzygnięcie: POBIERZ

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ USŁUG TELEMEDYCZNYCH 

 

 

American Heart of Poland S. A. zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę usług telemedycznych w projekcie pt. „Porównanie standardowej strategii wczesnej implantacji stymulatora do strategii odroczonej implantacji stymulatora po wykonaniu oceny autonomicznej, elektrofizjologicznej i wskazań do kardioneuroablacji w leczeniu funkcjonalnego bloku przedsionkowo-komorowego – randomizowany eksperyment badawczy z grupą kontrolną – TELE -SPACER”, który jest realizowany w ramach konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych ABM/2022/3 ogłoszonym przez Agencję Badań Medycznych.

 

Termin składania ofert: do końca dnia 13.07.2023 r.

 

Pliki do pobrania:

 

Zmiana zapytania ofertowego z dnia 06.07.2023: POBIERZ

Zapytanie ofertowe zmienia tekst jednolity z dnia 06.07.2023: POBIERZ

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Formularz oferty test jednolity z dnia 06.07.2023: POBIERZ

Załącznik nr 3  Istotne postanowienia umowne: POBIERZ

Zapytanie ofertowe: POBIERZ

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: POBIERZ

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Formularz Oferty: POBIERZ

Klauzula informacyjna: POBIERZ

 

Rozstrzygnięcie

 

Informacja o kwocie: POBIERZ

Protokół otwarcia: POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert: POBIERZ

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity