function custom_facebook_pixel() { if (is_page('kariera') || is_single('kariera')) { ?> Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

S – Social Responsibility, Odpowiedzialność społeczna


W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility, oraz troski o społeczeństwo i społeczności lokalne (symbolizowanej przez literę „S” w skrócie ESG), Grupa American Heart of Poland realizuje szereg programów społecznych, we współpracy z władzami, uczelniami medycznymi i społecznościami lokalnymi, których celem jest w szczególności edukacja prozdrowotna. Dążymy do tego, aby być zaufanym partnerem dla władz i społeczności lokalnych.

 

Edukacja i rozwój kadr medycznych

Edukacja i rozwój kadr medycznych to dla Grupy American Heart of Poland bardzo ważny obszar działalności – szerokie grono profesorów oraz doktorów Grupy American Heart of Poland uczestniczy na co dzień w edukacji kadr medycznych oraz kadry zarządzającej jednostkami funkcjonującymi w systemie opieki zdrowotnej. Prowadzą zajęcia ze studentami na renomowanych uczelniach, takich jak: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademia Śląska w Katowicach (w tym program MBA w Ochronie Zdrowia), Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademia WSB – studia MBA w Ochronie Zdrowia. Przekazują wiedzę z poszczególnych dyscyplin medycyny. Dzielą się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również praktyczną – jedną z takich inicjatyw jest udostępnianie studentom możliwości poznania istotnych elementów kardiochirurgii w placówce Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej.

 

W 2023 odbyła się Konferencja Beskidzkiej Akademii Kardiologii i Innowacji Medycznych “BesdKard” w Bystrej k. Bielska-Białej. Jedna z sesji konferencji miała wymiar międzynarodowy, obok wybitnych przedstawicieli polskiej kardiologii, w tym: prof. Robert Gil – prezes PTK, wzięli w niej udział (on-line) wykładowcy: dr Juan Granada – Cardiovascular Research Foundation, New York,  prof. Patrick Serruys – representing National University of Ireland, Galway, prof. Giulio Stefanini – Humanitas University in Milan.

 

Prowadzimy również Podbeskidzkie Warsztaty Kardiologii i Kardiochirurgii Dla Licealistów w ramach Podbeskidzkich Warsztatów Diagnostyki Obrazowej i Procedur Małoinwazyjnych. Młodzi pasjonaci medycyny w ramach warsztatów mogą m.in. spróbować swoich sił w kursie szycia chirurgicznego, przeprowadzić badania echa serca oraz skorzystać z symulatora badań laparoskopowych, a nawet na żywo obserwować np. operację wszczepiania bypassów. Przekazujemy młodym ludziom nie tylko umiejętności, ale także wartości związane z etyką i troską o zdrowie Pacjentów. To właśnie m.in. tego typu projekty kształtują przyszłe pokolenie lekarzy.

 

Fundacja „Z sercem do Pacjenta”

Grupa American Heart of Poland powoła Fundację „Z sercem do Pacjenta”, której głównym celem jest organizacja Klubów Pacjenta. Kluby Pacjenta to cykliczne i bezpłatne spotkania skierowane do lokalnych społeczności, pacjentów i ich rodzin, dotyczące m.in. profilaktyki w zakresie chorób cywilizacyjnych. W trakcie tych spotkań lekarze, eksperci dzielą się swoją unikalną wiedzą na temat zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, ideą zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, czy walki z nałogami i przyzwyczajeniami negatywnie wpływającymi na zdrowie. Kluby Pacjenta to w szczególności:

– promocja pierwotnej i wtórnej profilaktyki w zakresie chorób cywilizacyjnych,

– edukacja pacjentów i społeczności lokalnych nt. zdrowych nawyków dnia codziennego i stylu życia, wpływających na stan zdrowia,

– promocja dostępnych, bezpłatnych narzędzi, portali edukacyjnych, programów profilaktycznych, które można wykorzystać, aby dbać o zdrowie.

Spotkania Klubu Pacjenta są realizowane pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz prezydentów, burmistrzów i starostów poszczególnych lokalizacji, we współpracy z Oddziałami Wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Klubami Seniora, Dziennymi Domami Seniora, oraz fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze zdrowia.

Lokalizacje, w których cyklicznie organizujemy Kluby Pacjenta to m. in.: Augustów, Bielsko-Biała, Częstochowa, Chorzów, Chrzanów, Dąbrowa Górnicza, Drawsko Pomorskie, Gniezno, Jastrzębie Zdrój, Józefów, Karczew, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Lyski, Łęczyca, Mielec, Mysłowice, Nysa, Otwock, Piła, Poznań, Rybnik, Rzeszów, Suwałki, Sztum, Tychy, Ustroń, Wieluń, Zgierz. Od 2024 organizujemy także Regionalne Kluby Pacjenta.

W 2023 zorganizowaliśmy Centralny Klub Pacjenta w Centrum Kongresowym w Katowicach, w którym uczestniczyło ponad 1500 osób.

W 2023 roku zorganizowaliśmy także Konferencję Zdrowia Publicznego w Katowicach, w której uczestniczyło 500 osób, pod patronatem Ministra Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewody Śląskiego i Prezydenta Katowic, nt. przyszłości i wyzwań publicznego systemu opieki zdrowotnej, z udziałem autorytetów świata medycyny i nauki oraz przedstawicieli instytucji i podmiotów funkcjonujących w ramach systemu opieki zdrowotnej.

Więcej nt. Fundacji oraz spotkań Klubu Pacjenta przeczytasz tutaj: https://zsercemdopacjenta.pl/

 

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych, Serce Kocha Sport

Realizujemy także publikowany w mediach cykl porad dla wszystkich: Serce Kocha Sport, ponieważ przykładamy dużą wagę do aktywizacji ruchowej społeczeństwa w ramach profilaktyki zdrowotnej – również tej wtórnej, po przebytym zawale mięśnia sercowego. Celem tej akcji edukacyjnej jest w szczególności zapobieganie kolejnym hospitalizacjom pacjentów kardiologicznych oraz zachęcanie Polaków do aktywności fizycznej.

Publikujemy również w mediach liczne artykuły popularyzujące wiedzę z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

 

Działalność charytatywna – inne inicjatywy

W ramach społecznej odpowiedzialności w ostatnich latach wspieraliśmy inicjatywy realizowane przez:

  • Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie, które obejmuje wszechstronną opieką chorych w terminalnym okresie oraz udziela konsultacji lekarskich w zakresie medycyny paliatywnej chorym we wcześniejszych etapach choroby, w tym także innej niż nowotworowa
  • organizację pożytku publicznego Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, prowadzące w 12 miastach w całej Polsce m. in. akcję dla osób osamotnionych “Podaruj Wigilię”
  • Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, które wspomaga rozwój i edukację dzieci, młodzieży i dorosłych. Usprawnia leczenie, rehabilitację i terapię osób z niepełnosprawnością, osób starszych, osób w kryzysie psychicznym.
  • organizację pożytku publicznego Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci „Świetlikowo”, które prowadzi hospicjum domowe, obejmujące specjalistyczną, bezpłatną opieką nieuleczalnie chore dzieci w miejscu ich zamieszkania

 

Wsparcie dla Ukrainy

Przez ostatnie miesiące uciekający przed wojną obywatele Ukrainy otrzymali pomoc od Grupy American Heart of Poland, w szczególności od pracowników Uzdrowiska Ustroń, a także od współpracujących z nami władz, instytucji, społeczności lokalnych, wolontariuszy, firm i osób prywatnych. Więcej informacji na temat naszej akcji Sercem z Ukrainą znajduje się tutaj

 

Walka z pandemią

Zaangażowaliśmy się również całym sercem w walkę z pandemią, zapewniając możliwość testowania i leczenia pacjentów. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity