function custom_facebook_pixel() { if (is_page('kariera') || is_single('kariera')) { ?> Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Oferty pracy dla kadry medycznej-archiwum


Aktualne oferty pracy znajdują się na www.pracuj.pl oraz na FB Kariera American Heart of Poland.

Mamy świadomość, że bez wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników nie moglibyśmy osiągnąć zakładanych celów ani rozwijać naszej organizacji. Dążymy więc do tego, by budować zespół ludzi dobrze znających się na swojej specjalności oraz identyfikujących się z celami firmy.

American Heart of Poland pragnie być pracodawcą z wyboru. Dlatego też od początku istnienia firmy staramy się tworzyć przyjazne warunki pracy, pozwalające każdemu pracownikowi realizować własny potencjał i osiągać satysfakcję zawodową. Zapewniamy przy tym bezpieczne środowisko pracy oraz dbamy o dobrą atmosferę w zespołach, stałe podnoszenie kwalifikacji i odpowiadanie na potrzeby naszej kadry.

W tym celu zapraszamy do współpracy Lekarzy różnych specjalizacji, w tym kardiologii i kardiochirurgii, dodatkowo oferujemy szereg możliwości odbycia stażu oraz rezydentury. Zapraszamy do współpracy także lekarzy z zagranicy, którzy mogą wykonywać zawód w Polsce. Czekamy na Ciebie w naszych Klinikach!

Sprawdź jak przebiega proces rekrutacji

W American Heart of Poland zdajemy sobie sprawę z tego, że proces rekrutacji jest najbardziej podstawową częścią w profesjonalnej pracy działu HR, dlatego dokonywany jest on zgodnie z obowiązującą w naszej firmie procedurą.

Krok pierwszy

Kandydat, po zapoznaniu się z ofertą pracy wysyła do nas CV wraz z listem motywacyjnym na adres: [email protected] lub aplikuje za pośrednictwem portalu pracy, na którym oferta została opublikowana.

Korespondencja mailowa powinna zawierać: tytuł wiadomości wskazujący na stanowisko lub dział firmy, miasto, w którym Kandydat chciałby podjąć pracę, CV z aktualnym zdjęciem, list motywacyjny oraz klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr. 133, poz. 883).”

Krok drugi

Dział HR i/lub bezpośredni przełożony analizuje i selekcjonuje nadesłane CV. Spośród nich wybierane są te najbardziej dopasowane do wymagań proponowanego stanowiska. Ten etap kończy się z reguły telefonicznym kontaktem z wybraną grupą kandydatów, którą zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne.

Krok trzeci

To pierwsze bezpośrednie spotkanie z przedstawicielem naszej firmy. Najczęściej odbywa się z pracownikiem Działu HR, a w niektórych przypadkach z przyszłym przełożonym. Ten etap ma na celu dokładne poznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego kandydata, jego osiągnięć i planów na przyszłość. Jest to również moment, kiedy badane są cechy osobowości kandydata. Po zakończeniu cyklu spotkań, pracownik Działu HR przedstawia rekomendację bezpośredniemu przełożonemu działu, do którego prowadzona jest rekrutacja.

Krok czwarty

Rozmowa z przełożonym to kolejny istotny etap procesu rekrutacji, podczas którego weryfikowana jest wiedza merytoryczna Kandydata. Podczas tego etapu sprawdzany jest również profil Kandydata w kontekście kultury organizacyjnej naszej firmy oraz potencjalnego dopasowania w tym zakresie. W trakcie spotkania mogą być wykorzystywane testy wiedzy i zadania sprawdzające konkretne umiejętności.

Krok piąty

W zależności od stanowiska, na które aplikuje Kandydat do pracy, może zaistnieć potrzeba spotkania z managerem wyższego szczebla. W przypadku naboru do kadry managerskiej, w proces rekrutacji zaangażowany jest Zarząd firmy.

Nie ma aktualnie oferty dla Ciebie?

 

Mimo tego wyślij do nas swoje CV oraz list motywacyjny na adres [email protected] Jeśli poszukujesz pracy jako: Pielęgniarka, Pielęgniarka Oddziałowa, Ratownik medyczny, Technik RTG, Lekarz i Lekarz Ordynator, Diagnosta laboratoryjny, Biotechnolog wyślij do nas wiadomość z dopiskiem Kliniki / miasta, do którego aplikujesz. Jeśli tylko rozpoczniemy rekrutację na stanowisko odpowiadające Twojemu profilowi – odezwiemy się

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity