function custom_facebook_pixel() { if (is_page('kariera') || is_single('kariera')) { ?> Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

wszczepienie / wymiana rozrusznika serca jedno-/dwujamowego

Rozrusznik serca to niewielkie urządzenie, które monitoruje aktywność serca i w razie potrzeby wysyła dodatkowe impulsy, by pobudzić je do przyspieszenia akcji. Stymulator serca składa się z tytanowej obudowy, baterii, zaprogramowanego zgodnie z potrzebami pacjenta chipu oraz elektrody prowadzącej do mięśnia sercowego.

Standardowa operacja wszczepienia rozrusznika serca odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Miejsce wszczepienia rozrusznika serca to górna część klatki piersiowej (lewy mięsień piersiowy). Operacja obejmuje wszczepienie samego urządzenia (o wielkości około 4-5 cm) oraz elektrody lub elektrod doprowadzonych do serca żyłami. Sam stymulator serca zostaje wszczepiony do małej „kieszonki” w naciętej skórze i tam zaszyty.

Kardiostymulator jednojamowy
Urządzenie ma jedną elektrodę, która zostaje umieszczona w prawym przedsionku lub prawej komorze serca pacjenta.

Kardiostymulator dwujamowy
Ma dwie elektrody. Jedna z nich jest umieszczana w przedsionku, a druga w prawej komorze. Stosowane w blokach przedsionkowo-komorowych. Mogą przewodzić naturalne sygnały przedsionkowe do komór, dzięki czemu akcja serca jest w dużej mierze stymulowana naturalnie.

Usługa realizowana jest w następujących placówkach:

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca I Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Niewydolności Serca w Ustroniu

Szpital PAKS w Ustroniu specjalizuje się w diagnostyce oraz leczeniu chorób serca nowoczesnymi metodami małoinwazyjnymi.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca III Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii

PAKS w Dąbrowie Górniczej powstał, aby sprostać wyzwaniom kardiologicznym i nieść jak najszybciej pomoc pacjentom w Zagłębiu Dąbrowskim i jego okolicach.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Sercowo-Naczyniowe w Kędzierzynie-Koźlu

Klinika umożliwia dostęp do nowoczesnych usług medycznych, przyczyniając się do poprawy skuteczności terapii schorzeń kardiologicznych. Zabiegi ratujące ludzkie życie są wykonywane w klinice przez całą dobę (dyżury 24-godzinne).

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Sercowo-Naczyniowe w Mielcu

PAKS w Mielcu został utworzony w 2006 r. w należącym do miasta Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. W Klinice wykonuje się zabiegi planowe oparte na jednodniowej hospitalizacji oraz kompleksowe leczenie miażdżycy naczyń wieńcowych.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Sercowo-Naczyniowe w Nysie

Nyskie Centrum Sercowo-Naczyniowe jest placówką utworzoną w ramach sieci Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, co gwarantuje powielenie skutecznego i sprawdzonego modelu organizacji leczenia chorych.  Z uwagi na swoją lokalizację klinika od 2009 roku poprawia dostępność leczenia inwazyjnego dla ponad 200 tys. mieszkańców powiatu nyskiego oraz sąsiednich. Skróceniu ulega czas transportu do ośrodka, co bezpośrednio przekłada się na efekty leczenia chorych z zawałem serca. Do głównych zadań ośrodka, oprócz 24-godzinnej pomocy chorym z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, należy diagnostyka oraz leczenie chorób serca i naczyń niechirurgicznymi technikami przezskórnymi.  Zabiegi realizowane przez Klinikę nie wymagają długich hospitalizacji (zwykle 1-2 dni pobytu w klinice), umożliwiają szybką rehabilitację i powrót do pełnej aktywności życiowej.   Placówka wykonuje również procedury z zakresu elektrofizjologii, czyli implantacje rozruszników serca i kardiowerterów defibrylatorów. Pod tym kątem w poradni kardiologicznej PAKS uruchomiliśmy pracownię wyposażoną w programatory do kontroli tych urządzeń, co daje możliwość kontroli pacjentów z wszczepionymi stymulatorami serca.   Klinika świadczy szpitalne usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadach komercyjnych. Świadczenia ambulatoryjne w poradniach specjalistycznych realizowane są wyłącznie na zasadach komercyjnych.   OFEROWANE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W RAMACH ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO: • diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii i radiologii inwazyjnej: – koronarografia i angiografia tętnic obwodowych, – angioplastyka wieńcowa z implantacją stentu, – implantacje PM, ICD, CRT-D, • leczenie ostrych stanów wieńcowych na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej), • kontrole układów stymulujących, • konsultacje w zakresie schorzeń kardiologicznych.   W tej lokalizacji znajduje się również poradnia.  

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca X Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji w Tychach

PAKS w Tychach zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem chorych z zaburzeniami rytmu serca przy zastosowaniu elektrofizjologii i elektrostymulacji – czyli zabiegów elektrofizjologicznych, pozwalających zidentyfikować i leczyć interwencyjnie chorych z groźnymi arytmiami.

Zgierskie Centrum Kardiologii Med-Pro Polsko-Amerykańskich Klinik Serca

PAKS w Zgierzu zapewnia pacjentom dostęp do nowoczesnych usług medycznych, w tym do leczenia niechirurgicznymi technikami przezskórnymi. W ramach oddziału realizowany jest program leczenia świeżego zawału i niestabilnej choroby wieńcowej.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Sercowo-Naczyniowe w Augustowie

PAKS w Augustowie specjalizuje się przeprowadzaniu zabiegów z zakresu kardiologii, radiologii zabiegowej, elektrofizjologii i elektroterapii, rehabilitacji kardiologicznej.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Sercowo-Naczyniowe w Suwałkach

PAKS w Suwałkach wyposażony jest w 14 łóżek (w tym łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego). Wszystkie łóżka pacjentów na Oddziale Kardiologii podłączone są do centralnego systemu 24-godzinnego monitorowania parametrów życiowych, znajdującego się w Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Pacjenci przyjmowani są na Oddział na postawie skierowania na zabieg planowy oraz w trybie nagłym – ostry zespół wieńcowy.

NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii

NZOZ Łęczyckie Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii rozpoczęło działalność 1 marca 2010 r. i od tego czasu pełni 24 – godzinny dyżur hemodynamiczny.

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity