Za nami pierwszy dzień Beskidzkiej Akademii Kardiologii i Innowacji Medycznych “BesdKard”

Ponad 400 uczestników bierze udział w wykładach i warsztatach skierowanych do środowiska medycznego. Sesję kardiologiczną pt. “Nowoczesne leczenie wad strukturalnych serca z perspektywy kardiologa i kardiochirurga” otworzyli prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski oraz dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor. Wykłady na ten temat wygłosili: dr n. med. Witold Gerber, prof. dr hab. n. med. Wojtek Wojakowski, dr n. med. Grzegorz Hirnle, prof. dr hab. n. med. Zenon Huczek oraz dr n. med. Tomasz Jaźwiec.

 

Interaktywne warsztaty dot. obrazowania wewnątrznaczyniowego i fizjologii choroby wieńcowej w pracowni hemodynamicznej w Bielsku-Białej, poprowadzili dr hab. n. med. prof. KAAFM Piotr Buszman oraz dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak. Zadaniem była edukacja lekarzy kardiologów z uwzględnieniem najnowszych technologii.

 

Równocześnie odbyła się sesja warsztatowa skierowana do ratowników medycznych, mająca na celu uaktualnienie metod postępowania w codziennej praktyce. Poruszono m.in. temat dot. postępowania w ostrych zespołach wieńcowych – o czym mówili dr n. med. Mateusz Kachel oraz prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski.

 

Natomiast gorące tematy w kardiologii dotyczyły m.in. nowych strategii diagnostyczno-terapeutycznych w choroba wieńcowych, postępów elektroterapii, interwencyjnego leczenie niewydolności serca, czy też zastosowania radioterapii w kardiologii.

 

W sesji dla pielęgniarek swoją wiedzą podzieliła się m.in. Agnieszka Lizak. Specjaliści przedstawili nowoczesne podejście do zabiegów, omówili kwestie związane z występowaniem zdarzeń niepożądanych oraz aktualne wytyczne w diagnostyce laboratoryjnej. Interesującą częścią były warsztaty skierowane do kobiet, zatytułowane “Listopadowy Poranek”.

 

Wyróżniającym elementem konferencji była sesja międzynarodowa dla lekarzy oraz inżynierów biomedycznych, na temat innowacji medycznych, z udziałem międzynarodowych ekspertów medycznych m.in.: prof. Patricka W. Serruysa z Uniwersytetu Galway w Irlandii, dr. n. med. Juana F. Granada z Nowego Jorku, czy też dr. hab. n. med. Grzegorza Kałuży, członek American College of Cardiology. Sesję zainaugurowali: dr n. med. Paweł Kaźmierczak, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski oraz dr. hab. n. med. prof. KAAFM Piotr Buszman.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ministerstwo Zdrowia, Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego, Marcin Krupa – Prezydent Katowic.

 

Konferencja BesdKard 2023 prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, dr hab. n. med. prof. KAAFM Piotr Buszman, Paweł Kaźmierczak