function custom_facebook_pixel() { if (is_page('kariera') || is_single('kariera')) { ?> Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

kolonoskopia z biopsją i badaniem hist- pat

Biopsja jelita grubego to badanie diagnostyczne polegające na pobraniu z jelita grubego próbki tkanki, którą później poddaje się badaniu histopatologicznemu. Pozwala to na zdiagnozowanie przyczyny krwawych stolców, które są objawem wielu chorób jelita grubego. Pozwala także na określenie, czy zmiany nowotworowe mają charakter łagodny czy złośliwy.

Badanie histopatologiczne to badanie polegające na ocenie pod mikroskopem materiału pobranego od pacjenta w celu oceny charakteru procesu chorobowego.

Badanie histopatologiczne daje pewne wyniki przede wszystkim jeśli chodzi o rozpoznanie histopatologiczne nowotworu, z odróżnieniem nowotworów łagodnych od złośliwych. Ponadto, badanie histopatologiczne umożliwia też rozpoznanie różnego rodzaju chorób zapalnych i zwyrodnieniowych. Rozpoznanie histopatologiczne jest także niezbędne do oceny monitorowania postępu leczenia.

Usługa realizowana jest w następujących placówkach:

Szpital św. Elżbiety w Katowicach

Szpital im. św. Elżbiety w Katowicach stanowi kontynuację działalności medycznej dawnego szpitala „Sióstr Elżbietanek”. Koncentruje się na diagnostyce i leczeniu szeroko pojętych schorzeń z zakresu chorób wewnętrznych oraz chirurgii ogólnej. Szczególna uwaga przywiązywana jest do procesu rozpoznawania oraz leczenia jednostek chorobowych, wymagających podjęcia natychmiastowych działań medycznych, m. in. w schorzeniach onkologicznych z zakresu chirurgii ogólnej.

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity