function custom_facebook_pixel() { if (is_page('kariera') || is_single('kariera')) { ?> Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
Do jakich chorób prowadzi niewłaściwy poziom cholesterolu?

Do jakich chorób prowadzi niewłaściwy poziom cholesterolu?

Zaburzenia związane z nieprawidłowymi stężeniami lipidów nazywamy hipercholesterolemią, hipertriglicerydemią oraz hiperlipidemią mieszaną.

 

Hipercholesterolemia – podwyższony poziom cholesterolu całkowitego lub cholesterolu LDL,

Hipertriglicerydemia – podwyższony poziom trójglicerydów,

Hiperlipidemia mieszana – podwyższone stężenie tróglicerydów, cholesterolu całkowitego bądź LDL.

 

Dane statystyczne pokazują, że w Polsce 60% dorosłych ludzi ma podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego. O 5% mniej notuje się podwyższone stężenia LDL. W przypadku cholesterolu HDL jest to 15%, a trójglicerydów 30%.

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity