Konferencja Medyczna: Kompleksowe leczenie, rehabilitacja oraz edukacja – priorytety nowoczesnej opieki zdrowotnej.

29 września w Uzdrowisku Ustroń odbędzie się Konferencja Medyczna pt. „Kompleksowe leczenie, rehabilitacja oraz edukacja – priorytety nowoczesnej opieki zdrowotnej”.

 

Przedstawiciele samorządu lokalnego, dyrektorzy szpitali, lekarze oraz przedstawiciele pacjentów będą dyskutować m.in. o tym, czy można powtórzyć sukces programu KOS-zawał w skoordynowanym leczeniu chorób cywilizacyjnych, o opiece nad pacjentem przewlekle chorym oraz kwestiach związanych ze społeczną odpowiedzialnością za zdrowie publiczne.

 

W panelach dyskusyjnych wezmą udział m.in.: prof. Krystian Wita, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii, Leszek Kliś, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie, Adam Szlachta, prezes Zarządu American Heart of Poland, dr Agnieszka Szuścik, edukatorka, specjalistka patient expierence, Eligiusz Komarowski, starosta pilski, Sabina Bigos – Jaworowska, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej oraz Artur Baranowski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, prof. Andrzej Madej, specjalista hipertensjologii, farmakologii klinicznej i chorób wewnętrznych z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca oraz Katedry Farmakologii Klinicznej, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

 

Oddzielny panel zostanie poświęcony rozbudowie Uzdrowiska Ustroń, w którym weźmie udział m.in. Wojciech Budzowski, prezes Uzdrowiska Ustroń oraz czołowi przedstawiciele świata architektury.

 

Grupę American Heart of Poland reprezentować będą: dr Paweł Kaźmierczak, dyrektor medyczny Grupy oraz prof. Andrzej Madej, specjalista hipertensjologii, farmakologii klinicznej i chorób wewnętrznych z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca oraz Katedry Farmakologii Klinicznej, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

 

Panele poprowadzą red. Marianna Dufek, red. Wojciech Kuta, red. Marcin Zasada.