Kolejna habilitacja w Grupie American Heart of Poland

Przemysław Nowakowski, chirurg naczyniowy, ordynator oddziału chirurgii naczyniowej doktorem habililitowanym.

 

Habilitacja obejmowała badania i wdrażanie do praktyki klinicznej nowych technologii medycznych. Prof. Przemysław Nowakowski jako pierwszy w Polsce zastosował polski stent MER do leczenia zwężeń tętnic szyjnych oraz również jako pierwszy w Polsce balon PAK powlekany lekiem paklitaksel do leczenia zwężeń w tętnicach kończyn dolnych. Prace naukowe obejmujące osiągnięcie habilitacyjne publikowane były w ostatnich latach w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

 

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Małopolskie Centrum Sercowo Naczyniowe w Chrzanowie należące do Grupy American Heart of Poland to jeden z pierwszych ośrodków w Polsce, w obrębie którego umieszczono oddział kardiologii inwazyjnej oraz chirurgii naczyniowej.
Chirurgia naczyniowa to bardzo ważna gałąź medycyny, która zajmuje się leczeniem takich chorób jak: miażdżyca, niewydolność żył i tętnic, zakrzepica żylna czy też rozszerzenie naczyń krwionośnych. Pozwala to na szeroko pojętą kompleksową opiekę pacjenta pod kątem występowania chorób serca i naczyń, co wpływa na bardzo dobre wyniki leczenia. Leczymy rocznie około 1100 pacjentów – mówi Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowakowski.