Inwestycja w zdrowie inwestycją w Śląsk

Obchody dwudziestolecia działalności Polsko – Amerykańskich Klinik Serca to dobry moment, aby odpowiedzieć sobie na pytanie co udało się osiągnąć w kardiologii z perspektywy dwóch dekad, ale także w którą stronę warto podążać.

 

W tym celu zorganizowaliśmy w Ustroniu konferencję „Inwestycja w zdrowie inwestycją w Śląsk”, podczas której przedstawiciele naszej firmy, ale także zaproszenie eksperci dyskutowali o bieżących wyzwaniach w kardiologii, zdrowym rozwoju Ustronia oraz planowanej modernizacji Uzdrowiska Ustroń.

 

Pierwszy panel dyskusyjny dotyczył opieki medycznej opartej o jakość, w tym praktyk ze Śląska jako modelowego przykładu w tym zakresie. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, prof. hab. n. med. Andrzej Bochenek, prof. hab. n. med. Krystian Wita wymienili się spostrzeżeniami na temat przyszłości medycyny opartej o jakość. Dyrektor medyczny American Heart of Poland – dr Paweł Kaźmierczak podzielił się natomiast doświadczeniem naszej firmy w kontekście standardów działalności naszych Klinik. Panel prowadził Wojciech Kuta – redaktor naczelny Rynku Zdrowia.
W drugim panelu dyskusyjnym podjęliśmy temat rozwoju miast uzdrowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem Ustronia – podbeskidzkiego miasta, w którym znajduje się Uzdrowisko Ustroń, należące do American Heart of Poland. O przyszłości, potrzebach i wyzwaniach rozmawialiśmy w gronie znamienitych ekspertów i władz miasta oraz regionu. Dyskusję rozpoczął Wojciech Budzowski – Prezes Zarządu Uzdrowiska Ustroń, który wskazał na konieczność zmiany perspektywy w zakresie postrzegania miast uzdrowiskowych oraz nowych możliwości pozycjonowania Ustronia nie tylko jako miasta dla kuracjuszy. Burmistrz miasta Ustroń – Przemysław Korcz wyraził wolę rozwoju miasta i podjęciach wszelkich działań, które przyciągną do Ustronia kuracjuszy, ale także osoby młode, poszukujące przyjaznego miejsca do życia. Mieczysław Szczurek – Starosta Cieszyński wskazał natomiast na potrzeby rozwoju w kontekście całego powiatu, dzięki czemu skierował dyskusję na tor gospodarczy – rozwoju w kontekście kształcenia kadry, wymiany gospodarczej i nowych możliwości w tym kontekście. O potrzebach i wyzwaniach w zakresie kadry pielęgniarskiej, niezwykle ważnej w całej dyskusji o zapleczu medycznym, opowiedziała Małgorzata Szwed – Przewodnicząca Podbeskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, czym wznieciła żywiołową dyskusję z uczestnikami spotkania. Panel poprowadziła redaktor Marianna Dufek.

 

Elementem spinającym całe wydarzenie był trzeci panel, w którym omówiliśmy potencjał miasta Ustroń z perspektywy wyjątkowej architektury, tradycji związanej z pierwotnym projektem Górnego Zawodzia oraz planów dotyczących modernizacji. W spotkaniu uczestniczyli potomkowie Aleksandra Franty, współtwórcy Uzdrowiska Ustroń – Anna Franta oraz Piotra Franta (również architekci) oraz Marta Buszko – Kamińska, córka Henryka Buszko. Wyjątkowa wymiana wspomnień przeniosła wydarzenie w inny wymiar. O specyfice ustrońskiej architektury opowiedzieli także przedstawiciele branży – Jacek Krych ( Stowarzyszenie Architektów RP ) oraz Ryszard Jurkowski. Kluczowym wątkiem była jednak wypowiedź Adama Szlachty – Prezesa Zarządu American Heart of Poland, który opowiedział o planach modernizacji Uzdrowiska Ustroń. Najważniejszym wątkiem w dyskusji była jednak analiza planów rozwoju naszej placówki w oparciu o tradycję miasta i pierwotne plany architektów. Panel prowadził redaktor Przemysław Bolechowski.

 

Z dumą możemy powiedzieć, że udało nam się omówić szereg istotnych, bieżących tematów, wzniecić dyskusję z publicznością, a przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie czy można modernizować na fundamencie tradycji i wchodzić w nowoczesność z poszanowaniem tożsamości danego miejsca.