Grupa American Heart of Poland podpisała 10-letnią umowę na kontynuację opieki kardiologicznej nad Pacjentami w Mielcu

Porozumienie zawarte 30 czerwca ze Szpitalem Specjalistycznym w Mielcu jest efektem kilkumiesięcznych rozmów i negocjacji. Umowa zagwarantuje nie tylko kontynuację świadczeń kardiologicznych od 1 stycznia 2023 roku, ale także zwiększenie zakresu świadczonych usług – poza kardiologią inwazyjną Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, działające w ramach Grupy American Heart of Poland, zrealizują także nieinwazyjną opiekę kardiologiczną. W planach jest też m.in. zwiększenie liczby łóżek, zakup nowoczesnego sprzętu oraz rozszerzenie pakietu świadczeń dla pacjentów.

 

 

Łącznie Grupa American Heart of Poland chce zainwestować w rozwój mieleckiego Szpitala około 10 milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone na kompleksowe przygotowanie przestrzeni do rozszerzonej działalności Grupy American Heart of Poland – stąd też inwestycje obejmą np. zakup innowacyjnego sprzętu, niezbędnego do operacji kardiologicznych oraz utworzenie drugiej nowoczesnej pracowni hemodynamiki. Obecność Grupy American Heart of Poland wpłynie nie tylko na jakość leczenia w mieleckim Szpitalu, ale także zwiększy jego możliwości co do liczby hospitalizowanych pacjentów. W tym zakresie baza łóżkowa zwiększy się niemal dwukrotnie, z 15 do 25 łóżek.

 

–  Z perspektywy pacjenta można mówić po prostu o rozwoju kardiologii w mieleckim Szpitalu – Grupa American Heart of Poland pod tym kątem staje się taką wewnętrzną komórką współpracującą ze Szpitalem – mówił podczas uroczystości podpisania umowy Adam Szlachta, prezes Zarządu American Heart of Poland. – Bardzo dużą wagę będziemy przykładać również do darmowych świadczeń, konsultacji pacjentów, rehabilitacji po zawale serca oraz działań nakierowanych na profilaktykę i edukację prozdrowotną – zaznaczył.

 

W ramach takiej kompleksowej opieki na terenie placówki w Mielcu wdrożony zostanie np. Program Koordynowanej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał). Zapewnia on opiekę skoordynowaną nawet do 12 miesięcy po zawale serca, podczas której pacjent może przejść od leczenia ostrej fazy do leczenia rehabilitacyjnego. Jak podkreśla Paweł Kaźmierczak, dyrektor medyczny, członek Zarządu American Heart of Poland, takie działania mogą redukować śmiertelność pacjentów zawałowych nawet o 30 procent. Grupa American Heart of Poland w swojej działalności w mieleckim Szpitalu chce również zadbać o rozwój i kształcenie kadry lekarskiej – zgodnie z podpisaną umową będzie zabiegać o dwa miejsca specjalizacyjne dla rezydentów, w celu zwiększenia potencjału lekarzy kardiologów z regionu.

 

– Podpisanie umowy między Szpitalem a Grupą American Heart of Poland jest naprawdę dużym osiągnięciem dla mieleckiej placówki i ważną chwilą dla wszystkich pacjentów. Warunki, które są zawarte w umowie, bardzo korzystnie wpłyną w przyszłości na poziom bezpieczeństwa naszych pacjentów – podkreślił starosta powiatu mieleckiego Stanisław Lonczak. – Praktycznie już za kilka miesięcy będziemy mieli całe spektrum usług kardiologicznych, a finanse Szpitala staną się zdecydowanie korzystniejsze – dodał.

 

Grupa American Heart of Poland będzie się też angażować w profilaktykę kardiologiczną. W planie jest uruchomienie Klubu Pacjenta – czyli cyklu bezpłatnych spotkań dla pacjentów, którzy mają problemy kardiologiczne lub też chcieliby po prostu zgłębić temat profilaktyki chorób układu naczyniowego. Klub Pacjenta ma być platformą do rozmowy i dzielenia się z pacjentami wiedzą na temat tego, jak nawet drobnymi zmianami w swoim codziennym życiu mogą znacząco poprawić swoją kondycję fizyczną i psychiczną.

 

– Od samego początku rozmów jako Szpital określiliśmy nasze cele – przede wszystkim zwiększenie dostępu mieszkańców powiatu do usług kardiologicznych, rozszerzenie panelu usług kardiologicznych i zapewnienie kompleksowej opieki kardiologicznej dla pozostałych pacjentów – podsumował Jarosław Kolendo, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.

 

Oddział Kardiologiczny Szpitala w Mielcu jest jednym z 24 ośrodków medycznych w kraju, zarządzanych przez Grupę American Heart of Poland.  Grupa American Heart of Poland zapewnia ponad 175 tysiącom pacjentów rocznie kompleksową, ciągłą, wielospecjalistyczną i nowoczesną opiekę medyczną, integrującą edukację prozdrowotną, profilaktykę, diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Wspiera pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne, w szczególności pacjentów z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca. Grupa jest obecnie liderem na rynku usług sercowo-naczyniowych w Centralnej Europie, zapewniając dostęp na terenie całego kraju do najwyższej klasy procedur medycznych, również w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do Grupy obok Polsko-Amerykańskich Klinik Serca należą również szpitale wielospecjalistyczne, laboratoria, Uzdrowisko Ustroń oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.