dr n. med. Paweł Kaźmierczak, dyrektor medyczny, prelegentem Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Do grona prelegentów największego wydarzenia biznesowego w Centralnej Europie, Europejskiego Kongresu Gospodarczego – dr n. med. Paweł Kaźmierczak, członek zarządu, dyrektor medyczny Grupy American Heart of Poland.

 

Najpowszechniejsze choroby cywilizacyjne – skala i dynamika zjawiska, wpływ jakości powietrza na przewlekłe choroby układów oddechowego, krwionośnego i nerwowego, czy też świadomość znaczenia profilaktyki zdrowotnej – wszystko to będzie przedmiotem dyskusji, w której będzie uczestniczył m.in. dr n. med. Paweł Kaźmierczak, dyrektor medyczny Grupy American Heart of Poland.

 

Ochrona życia i zdrowia pacjentów oraz troska o edukację zdrowotną społeczeństwa jest kluczowym elementem misji Grupy American Heart of Poland. Temat chorób cywilizacyjnych jest obecnie bardzo często poruszany przez wielu ekspertów medycznych. Wynika to z coraz częstszego występowania tych chorób, co niesie ze sobą znaczące ryzyka dla poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa oraz kosztów opieki zdrowotnej.