Dr hab. n. med. prof. KAAF Piotr Buszman w gronie 7. polskich naukowców uczestniczących w prestiżowej Konferencji TCT 2023

Piotr Buszman MD, PhD, invasive cardiologist, American Heart of Poland Group, Director of Preclinical Research at the Center for Cardiovascular Research and Development, is among the 7th Polish Members of the Faculty invited for the prestigious TCT 2023 Conference in San Francisco, CA.

 

On October 25, Piotr Buszman will participate in a session entitled ” DCB Technologies – What’s on the Horizon?”, during which he will give a lecture on ” DCB Technology – Current Best Practices”.

 

Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) is the world’s largest congress of invasive cardiologists, gathering thousands of specialists from around the world every year. During the congress, the latest research results, lectures by specialists, discussion panels, as well as poster and oral presentations are presented. An extremely important element is also live broadcasts from operating rooms, showing the procedures of percutaneous interventions on coronary and peripheral arteries.

 

This year’s, 35th edition of the Congress is focused on, among others: the latest therapies in the field of coronary artery disease and structural defects. It will be a unique opportunity to gain knowledge about the latest developments in the field of invasive cardiology.

 

We are glad that Piotr Buszman, American Heart of Poland Group, will contribute his valuable achievements to the development of cardiology knowledge and practice at a global level.

 

*****

 

Dr hab. n. med. prof. KAAF Piotr Buszman, kardiolog inwazyjny Grupy American Heart of Poland, Dyrektor ds. badań przedklinicznych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy American Heart of Poland jest w gronie 7. polskich naukowców uczestniczących w prestiżowej Konferencji TCT 2023, która odbędzie się w San Francisco.

 

25 października br., Piotr Buszman weźmie udział w sesji zatytułowanej “DCB Technologies – What’s on the Horizon?”, w trakcie której wygłosi wykład na temat “DCB Technology – Current Best Practices”.

 

Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) to największy na świecie kongres kardiologów inwazyjnych, zgromadzający co roku tysiące specjalistów z całego świata. Podczas kongresu prezentowane są najnowsze wyniki badań, wykłady specjalistów, panele dyskusyjne, a także prezentacje plakatowe i ustne. Niezwykle istotnym elementem są także transmisje na żywo z sal operacyjnych, ukazujące procedury przezskórnych interwencji na tętnicach wieńcowych i obwodowych.

 

W tegorocznym, 35. wydaniu kongresu skoncentrowano się m.in. na najnowszych terapiach w zakresie choroby wieńcowej oraz wad strukturalnych. To będzie wyjątkowa okazja, aby zdobyć wiedzę na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie kardiologii inwazyjnej.

 

Cieszymy się, że Piotr Buszman, Grupa American Heart of Poland, wniesie swoje wartościowe osiągnięcia w rozwój wiedzy oraz praktyki kardiologicznej na światowym poziomie.