Dr hab. n. med. prof. Akademii Śląskiej Przemysław Nowakowski uczestniczył w 49. Konferencji VEITH Symposium w Nowym Jorku

Dr hab. n. med. prof. Akademii Śląskiej Przemysław Nowakowski – ordynator oddziału chirurgii naczyniowej w Chrzanowie Grupa American Heart of Poland został zaproszony jako Associate Faculty do wzięcia udziału w 49. Konferencji VEITH Symposium w Nowym Jorku.

 

Podczas swojego wykładu przedstawił 5-letnie wyniki wieloośrodkowego badania OCEANUS – leczenia zwężeń tt. szyjnych przy użyciu polskiego stentu do tt. szyjnych MER (Balton).

 

Wyniki odległe są bardzo dobre, prezentacja wzbudziła żywą i interesującą dyskusję. Profesor zaprezentował polski stent do tt. szyjnych, który ma szansę na wejście do szerokiej praktyki klinicznej.

 

Grupa American Heart of Poland jest jednym z ośrodków uczestniczących w badaniu.

 

Konferencja VEITH Symposium w Nowym Jorku jest jednym z najważniejszych spotkań chirurgów naczyniowych na świecie.