Centrum Kardiologii w Józefowie otrzymało akredytację od Ministerstwa Zdrowia

– Z ogromną satysfakcją informujemy, że Centrum Kardiologii w Józefowie przeszedł pomyślnie proces weryfikacji i otrzymały Certyfikat Akredytacyjny wydany przez Ministra Zdrowia. Podczas wizyty akredytacyjnej weryfikowane są wyniki działalności klinicznej, skuteczność leczenia, jakość, ale także zdarzenia niepożądane, infrastruktura, sytuacja finansowa, dokumentacja medyczna i inne aspekty każdego obszaru działalności szpitala. Weryfikuje to zespół niezależnych oraz profesjonalnych ekspertów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, lekarzy, osób zarządzających szpitalami –– mówi Paweł Kaźmierczak, dyrektor medyczny Grupy American Heart of Poland.

 

Centrum Kardiologii w Józefowie jest już w wąskim gronie placówek medycznych, które odpowiadają najwyższym normom w każdym sektorze. Certyfikat potwierdza wysoką jakość opieki nad pacjentami, spełnianie wysokich standardów, w tym również systemu organizacji pracy, czy też dokumentacji medycznej.

 

Dla pacjentów akredytacja nadana przez Ministra Zdrowia jest potwierdzeniem, że szpital zapewnia najwyższe standardy kompleksowej diagnostyki i leczenia kardiologicznego w Polsce oraz wzorcową szeroko pojętą opiekę. Szpital ocenia wyniki skuteczności leczenia w długim okresie po wypisie, zapewniając opiekę swoim pacjentom. To również gwarancja tego, że placówka przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa opieki i respektowania Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Oddział Kardiologii w ramach Centrum Kardiologii w Józefowie świadczy usługi medyczne w trybie całodobowym, zarówno dla przypadków ostrych (takich jak np. zawał serca), jak i planowych, przede wszystkim w oparciu o realizację kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zespół lekarski Centrum składa się wyłącznie ze specjalistów wykształconych w czołowych polskich ośrodkach i klinikach kardiologicznych. Oddział składa się z części zachowawczej, która dysponuje 17 łóżkami, z czego 11 jest monitorowanych i Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego posiadającego 8 stanowisk. W skład części kardiologicznej Centrum wchodzi również Pracowania Radiologii Zabiegowej z Salą Hemodynamiki i Salą Elektroterapii, wyposażona w dwa kardioangiografy oraz Poradnia Kardiologiczna.

 

 

Standardy akredytacyjne dla szpitali wąskospecjalistycznych zostały wydane w 2015 roku i zawierają wytyczne postepowania ujęte w 218 standardach z zakresu potrzeb i pacjenta, kwalifikacji i przyjęcia do szpitala, jakości obsługi, oceny stanu pacjenta, zabiegów i znieczuleń, ciągłości opieki medycznej, kontroli zakażeń, bezpieczeństwa opieki, skuteczności leczenia, poprawy jakości, farmakoterapii, ale także z zakresu laboratorium, diagnostyki obrazowej oraz informacji medycznej czy zarządzania podmiotem.

 

 

W chwili obecnej certyfikat Ministra Zdrowia w zakresie tych standardów posiada w Polsce tylko kilka szpitali, w tym szpitale Grupy AHoP w Rzeszowie, Nysie, Kędzierzynie Koźlu, Mielcu. W tym roku odbyły się wizyty akredytacyjne w szpitalach Grupy AHoP w Józefowie, Bełchatowie (recertyfikacja), Zgierzu, Łęczycy i Sieradzu. Wszystkie te szpitale otrzymały w raportach z akredytacji pozytywny wynik (powyżej 75%).