Biały Piątek w Uzdrowisko Ustroń – profilaktyka dla pacjentów i pracowników

Grupa American Heart of Poland sukcesywnie wspiera edukację i profilaktykę zdrowotną, zarówno wśród swoich pacjentów, jak i pracowników. 9 grudnia, w ramach tzw. “białego piątku”, kuracjusze oraz członkowie zespołu z należącego do Grupy AHoP Uzdrowiska Ustroń mogli wziąć udział w bezpłatnych badaniach przesiewowych zwężenia tętnic szyjnych i kręgowych oraz badaniach pod kątem występowania tętniaka aorty brzusznej. Łącznie z takiej możliwości skorzystało ok. 100 osób.

 

Jak podkreślił prowadzący badania prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowakowski – ordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej Małopolskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego w Chrzanowie, Grupa American Heart of Poland – profilaktyka w tym zakresie jest bardzo ważna, ponieważ 75% tętniaków nie daje objawów. Jeśli nie zostaną odpowiednio wcześnie wykryte i dojdzie do pęknięcia, śmiertelność może sięgać nawet 75%, podczas gdy przy planowanym leczeniu operacyjnym nie przekracza ona 5%.

 

– Są to badania, które są szczególnie zalecane pacjentom po 70. roku życia oraz osobom z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, problemami kardiologicznymi i neurologicznymi czy podwyższonymi wartościami cholesterolu. Sygnałem dla zwiększonej czujności i profilaktyki powinny być również nawracające bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, problemy z pamięcią oraz obciążenie rodzinne w kierunku tętniaków – tłumaczył Przemysław Nowakowski. – Ryzyko pęknięcia tętniaka zwiększa się wraz z jego wzrostem – dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze wykrycie choroby. Szacuje się, że pęka ok. 15% tętniaków, jeśli jednak ich rozmiar przekroczy 7 centymetrów, ryzyko pęknięcia w ciągu najbliższych 5 lat wynosi już 75% – dodał.

 

Badaniom towarzyszył również wykład prof. dr. hab. n. med. Przemysława Nowakowskiego na temat leczenia i badań chorób naczyniowych. W swojej prelekcji profesor przedstawił także historię miażdżycy i badań nad nią na przestrzeni tysiącleci, opowiadając m.in. o bardzo ciekawych badaniach nad miażdżycą na podstawie mumii czterech starożytnych cywilizacji sprzed kilku tysięcy lat.