AHoP na czepkowaniu absolwentów pielęgniarstwa Małopolskiej Uczelni Państwowej

18 maja mieliśmy zaszczyt gościć w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu tzw. czepkowaniu – czyli uroczystości, podczas której osoby studiujące pielęgniarstwo i położnictwo otrzymują białe czepki – symbol zawodu pielęgniarskiego.

 

W Polsce ta tradycja sięga 1911 roku, kiedy to czepki po raz pierwszy zaczęły nosić uczennice Szkoły Pielęgniarskiej w Krakowie. W trakcie ceremonii uroczyście wręczany był też Kodeks Pracy Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W tym wyjątkowym dniu gratulacje dla adeptów sztuki pielęgniarskiej na ręce dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu MUP w imieniu Grupy AHoP złożyli m.in. dr hab. n. med. prof. uczelni Aleksander Żurakowski, ordynator kardiologii w Małopolskim Centrum Sercowo-Naczyniowym Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Chrzanowie oraz Oddziałowa Pielęgniarek PAKS w Chrzanowie Anna Chlebda.

 

Pracownicy pielęgniarstwa i położnictwa to niezwykle ważni członkowie zespołu AHoP – łącznie zatrudniamy ich w naszej Grupie blisko 1000. Stąd też nie tylko serdecznie dziękujemy za zaproszenie i z przyjemnością gratulujemy rozpoczęcia tego zawodu kolejnym absolwentom, ale także zachęcamy ich do tego, aby swoją karierę zawodową związali właśnie z AHoP.