Adam Szlachta, prezes i dyrektor finansowy American Heart of Poland (AHP), mówi o istocie edukacji w ochronie zdrowia.

Adam Szlachta, prezes i dyrektor finansowy American Heart of Poland (AHP), mówi o istocie edukacji w ochronie zdrowia. Jest zwolennikiem tego, że odpowiednia edukacja w tym obszarze jest niezwykle potrzebna.

 

Ze względu na swoje głębokie zaangażowanie w ochronę zdrowia oraz szeroką wiedzę z zakresu zarządzania finansami, Adam Szlachta, został zaproszony do grona wykładowców na studiach MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Prowadząc wykłady dzieli się swoimi spostrzeżeniami na ten temat, jako zarządzający spółką AHP, odpowiadającą za podmioty medyczne. Odpowiednie strategiczne zarządzanie finansami, planowanie i controlling w podmiotach leczniczych, przynosi szereg istotnych korzyści – przyczynia się do skuteczniejszego zarządzania szpitalem, lepszej opieki nad pacjentami oraz osiągania sukcesów długoterminowych dla placówki.