7,5 mln złotych na modernizację oddziału kardiologicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Wieluniu

Ponad 7,5 mln złotych – to koszt  inwestycji,  zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy na Oddziale Kardiologicznym prowadzonym przez Grupę American Heart of Poland w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

 

W ramach inwestycji kompleksowo zmodernizowano Oddział Kardiologiczny- m.in. zwiększono liczbę łóżek, utworzono drugą, nowoczesną pracownię zabiegową oraz zakupiono innowacyjny sprzęt medyczny. Te działania przyczyniły się do podniesienia standardów opieki oraz zapewnienia wyższego komfortu zarówno pacjentom, jak i personelowi. Leczenie na Oddziale Kardiologicznym szpitala w Wieluniu  jest realizowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Wieluniu to odział, który realizuje pełne spektrum opieki kardiologicznej. W 2023  roku leczono tu  1 667 pacjentów, w tym 419 osób z zawałem mięśnia sercowego. Wykonano 2 968 procedur z zakresu kardiologii i kardiologii interwencyjnej.

 

Podniesienie standardów opieki – nowoczesny sprzęt medyczny

 

W ramach inwestycji oddział zyskał nowoczesny sprzęt medyczny. Nowa pracownia zabiegowa została wyposażona w innowacyjny angiograf z ramieniem C, zapewniający dokładniejsze obrazowanie. Angiograf służy do oceny naczyń krwionośnych i przeprowadzania zabiegów endowaskularnych, czyli wewnątrznaczyniowych. Ponadto, zakupiono nowoczesne aparaty EKG z zapisem w czasie rzeczywistym, pompy infuzyjne oraz nowe kardiomonitory.

 

Rozbudowa Oddziału Kardiologicznego – zwiększenie liczby łózek

 

Jednym z etapów modernizacji było zwiększenie liczby łózek z ośmiu do 16, co oznacza skrócenie czasu oczekiwania na hospitalizację. Modernizacja objęła również zwiększenie z pięciu do ośmiu liczby łóżek na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej, czyli nad pacjentami, którzy wymagają stałego nadzoru i monitorowania parametrów życiowych. Dzięki temu Oddział zyskał większe możliwości specjalistycznej opieki nad pacjentami w najcięższym stanie.

 

Druga pracownia zabiegowa – realizacja zarówno planowych, jak i pilnych zabiegów

 

Pracownie zabiegowe są miejscem realizacji procedur z zakresu kardiologii interwencyjnej lub inwazyjnej. Do najczęściej przeprowadzanych zabiegów należą koronarografia i angioplastyka. Zabiegi te umożliwiają m.in. ocenę przepływu krwi w tętnicach wieńcowych wraz z badaniem rezerwy wieńcowej lub badanie dynamiczne serca. Dzięki nowo powstałej pracowni zabiegowej, możliwe jest przeprowadzanie zarówno planowanych, jak i pilnych zabiegów ratujących życie, oznacza to np. natychmiastowe leczenie pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, jednocześnie umożliwiając wykonywanie innych procedur w drugiej pracowni zabiegowej.

 

Nowoczesna infrastruktura  – komfort i bezpieczeństwo

 

Każde stanowisko dla pacjenta zostało wyposażone w nowoczesne kardiomonitory oraz panele medyczne, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Do dyspozycji pacjentów są wyremontowane sale z pełnymi węzłami sanitarnymi, bezpłatnym dostępem do TV oraz WiFi. Odział posiada również oznakowanie ułatwiające pacjentom komunikację. Dla bezpieczeństwa, drzwi do pomieszczeń są wyposażone w kontrolę dostępu, a w salach chorych zamontowany jest monitoring. Placówka w Wieluniu została wyposażona w system zdalnej kontroli temperatury oraz wilgotności.

 

Od 1 marca 2023 roku, Oddział Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Wieluniu, Grupa American Heart of Poland, zapewnia pomoc pacjentom z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia oraz wadami serca w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.