function custom_facebook_pixel() { if (is_page('kariera') || is_single('kariera')) { ?> Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

COVID-19

COVID-19


Nasi pacjenci w dniu przyjęcia mają wykonywane testy na obecność koronawirusa z uwzględnieniem trybu przyjęcia oraz stanu zdrowia w jakim pacjent się aktualnie znajduje. Każdorazowo decyzję o wyborze odpowiedniej ścieżki postępowania przy przyjęciu podejmuje lekarz.

Wykonywane badania różnią się między sobą sposobem pobrania materiału i wyboru odpowiedniej metody wykonania badania.

W przypadku wykonania testów:

  • kasetkowych w kierunku oznaczenia p/ciał lub testów antygenowych – pobierzemy krew włośniczkową (najczęściej to nakłucia palca ) lub krew żylną;
  • molekularnych – pobierzemy wymaz z nosogardzieli

Czas oczekiwania na wynik testów kasetkowych jest krótki i wynosi do 1 h od przyjęcia, wyniki badań molekularnych dostępne są po upływie minimum 12 h.

Interpretacja wyniku zawsze należy do lekarza, który może podjąć decyzję o czasowej izolacji pacjenta. Informacje o trybie przyjęcia i postępowaniu w oddziale, będą udzielone w dniu przyjęcia.

Choroba zakaźna wywoływana przez nowy koronawirus odzwierzęcy SARS-CoV-2 (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) nazywana jest COVID-19 (ang. Coronavirus Disease 2019). Nasza wiedza na temat zachorowalności oraz skutków zakażenia związanych z wirusem, będzie ulegała stałej modyfikacji. Obecnie wirus SARS-Cov-2 stanowi najpoważniejszy problem zdrowotny na całym świecie.

Jak dochodzi do zakażenia koronawirusem?

Do zakażenia koronawirusem dochodzi na drodze powietrzno-kropelkowej, dotykowej, oralno-fekalnej oraz pokarmowej. Nie do końca jednak wiadomo, czy zaraźliwość jest taka sama, jak w przypadku drogi powietrzno- kropelkowej. U większości osób zakażonych choroba ta, przebiega bezobjawowo.

Objawy zakażenia koronawirusem

Nosiciele bezobjawowi i skąpoobjawowi to 80% populacji, tylko u 20% wystąpią charakterystyczne objawy. Objawy kliniczne zakażenia SARS-CoV-2 pojawiają się od 3-14 dni od zakażenia. U niektórych zakażonych osób, oprócz typowych dolegliwości, czyli kaszlu, gorączki i duszności, występuje również katar. Wciąż jednak nie jest to symptom kojarzony z chorobą COVID-19.Wirus wywołuje również i inne objawy kliniczne tj.: wysypka skórna, przebarwienie palców stóp i rąk, zawroty i ból głowy, obniżony poziom świadomości, drgawki oraz zmęczenie, słaby apetyt, zmęczenie, nudności, wymioty, biegunka, zapalenie spojówek, objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego: kołatanie serca, ucisk w klatce piersiowej. Wśród rzadziej spotykanych objawów wymienia się: utratę węchu lub smaku.

Stan pandemii

Obecnie średnia zapadalność na COVID -19 w Polsce wynosi 17,4/ 100 tys. W Polsce na dzień 19 września 2020 roku rozpoznano 77.328 zakażeń i stwierdzono 2270 zgonów. Co pozwala ustalić współczynnik zgonów na poziomie 2,94%. Najwięcej zakażeń wystąpiło w województwie śląskim – 21.477. Na całym globie odnotowano 30,3 mln przypadków zachorowania oraz 948 tys. zgonów. Co pozwala współczynnik zgonów w przypadku COVID-19, ustalić na poziomie 3,1%.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej

Według najnowszych wytycznych stwierdzono, że prosta maska ochronna może zmniejszyć ryzyko zakażenia innej osoby poprzez kaszel, kichanie lub mówienie. W życiu codziennym należy ograniczać kontakty z innymi osobami, tylko do tych koniecznych TJ. zakupy czy wizyta u lekarza. Należy często myć ręce i dezynfekować preparatami do tego przeznaczonymi.

Opracowano na podstawie zaleceń Mikrobiologa American Heart of Poland S.A. dr. n. przyr. Pana Grzegorza Ziółkowskiego.

Nasze oddziały zapewniają opiekę pacjentom 24 h na dobę. Przyjmujemy pacjentów w stanach nagłych oraz planowych, zgodnie z przyjętymi procedurami.

Kwalifikacja pacjenta do przyjęcia planowego do szpitala

Na 2 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia do szpitala, skontaktuje się z Państwem nasz pracownik w celu potwierdzenia wizyty i przeprowadzenia ankiet. Wynik ankiety jest kwalifikacją pacjenta do przyjęcia do szpitala. Każdy pacjent umawiany jest do przyjęcia planowego indywidualnie, ze wskazaniem konkretnej daty i godziny – ustalenie harmonogramu przyjęć na podstawie harmonogramu przyjęć do szpitala. Przyjęcia do oddziału odbywają się w odstępach czasowych ok. 30 min. Na dzień wcześniej ordynator i pielęgniarka oddziałowa ustalają ścieżkę przyjęcia pacjentów na podstawie formularza przyjęcia, z uwzględnieniem algorytmów przyjęć. W dniu wizyty pacjent zgłasza się przy wyznaczonym wejściu nie wcześniej niż 5 min. przed wyznaczoną godziną. Pacjent przyjmowany jest w wyznaczonym gabinecie IP. Pielęgniarka dokonuje pomiaru temperatury, ilości oddechów, saturacji, ciśnienia krwi . Lekarz przeprowadza ankietę kwalifikacji, w której ocenia pacjenta pod kątem objawów klinicznych zakażenia i ostatecznie podejmuje decyzję o przyjęciu. U pacjenta wykonuje się testy w kierunku oznaczenia obecności koronawirusa ► patrz COVID Informacje – Diagnostyka w kierunku wykrywania koronawirusa.

Wyniki wykonanych testów, z uwzględnieniem objawów klinicznych i kryteriów epidemiologicznych rysują ścieżkę postępowania wg. ustalonych algorytmów. Pacjent zobowiązany jest do noszenia maseczki. Przed wejściem pacjent dezynfekuje ręce. Do budynku pacjent wchodzi sam, bez osoby towarzyszącej. Jeśli obecność osoby towarzyszącej jest konieczna, osoba ta zobowiązana jest do założenia maseczki oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do szpitala. Po ostatecznej kwalifikacji pacjenta przez lekarza, pacjent przejmowany jest przez personel szpitala i wprowadzany na wyznaczoną salę. W przypadku pytań i wątpliwość nasz Personel Medyczny odpowie na pytania.

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity