function custom_facebook_pixel() { if (is_page('kariera') || is_single('kariera')) { ?> Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
Co wpływa na powstawanie choroby wieńcowej?

Co wpływa na powstawanie choroby wieńcowej?

Na powstawanie choroby wieńcowej wpływają liczne czynniki ryzyka, do których zalicza się te, na które możemy wpływać (modyfikowalne) oraz te, na które nie mamy wpływu (niemodyfikowalne).

 

Do najważniejszych czynników ryzyka choroby wieńcowej, na które możemy wpływać i tym samym zmniejszać ryzyko jej wystąpienia (lub zmniejszać ryzyko powtórnego zawału serca) zalicza się:

 

– brak lub zbyt mała aktywność fizyczna,
– palenie tytoniu,
– nieprawidłowe odżywianie,
– nadwaga i otyłość,
– cukrzyca,
– nieprawidłowe wartości cholesterolu we krwi,
– nadciśnienie tętnicze,

 

Do czynników ryzyka choroby wieńcowej z którymi się rodzimy i na które nie mamy wpływu zalicza się:

 

– wiek (z wiekiem wzrasta ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej),
– płeć (u mężczyzn choroba wieńcowa pojawia się wcześniej niż u kobiet),
– obciążenie rodzinne (tzn. występowanie choroby wieńcowej u członków najbliższej rodziny). nie potrafi dostarczać krwi w wystarczającej ilości do tkanek i narządów).

 

Obecnie, najskuteczniejszym i powszechnie dostępnym sposobem leczenia choroby wieńcowej jest zabieg angioplastyki wieńcowej (PCI) z implantacją stentu, a w niektórych przypadkach konieczna jest operacja bypassów (CABG).

 

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity