function custom_facebook_pixel() { if (is_page('kariera') || is_single('kariera')) { ?> Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

lek. med. Paweł Jasionowicz

Lekarz przyjmuje w następujących placówkach:

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Sercowo-Naczyniowe w Nysie

Nyskie Centrum Sercowo-Naczyniowe jest placówką utworzoną w ramach sieci Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, co gwarantuje powielenie skutecznego i sprawdzonego modelu organizacji leczenia chorych.  Z uwagi na swoją lokalizację klinika od 2009 roku poprawia dostępność leczenia inwazyjnego dla ponad 200 tys. mieszkańców powiatu nyskiego oraz sąsiednich. Skróceniu ulega czas transportu do ośrodka, co bezpośrednio przekłada się na efekty leczenia chorych z zawałem serca. Do głównych zadań ośrodka, oprócz 24-godzinnej pomocy chorym z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, należy diagnostyka oraz leczenie chorób serca i naczyń niechirurgicznymi technikami przezskórnymi.  Zabiegi realizowane przez Klinikę nie wymagają długich hospitalizacji (zwykle 1-2 dni pobytu w klinice), umożliwiają szybką rehabilitację i powrót do pełnej aktywności życiowej.   Placówka wykonuje również procedury z zakresu elektrofizjologii, czyli implantacje rozruszników serca i kardiowerterów defibrylatorów. Pod tym kątem w poradni kardiologicznej PAKS uruchomiliśmy pracownię wyposażoną w programatory do kontroli tych urządzeń, co daje możliwość kontroli pacjentów z wszczepionymi stymulatorami serca.   Klinika świadczy szpitalne usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadach komercyjnych. Świadczenia ambulatoryjne w poradniach specjalistycznych realizowane są wyłącznie na zasadach komercyjnych.   OFEROWANE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W RAMACH ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO: • diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii i radiologii inwazyjnej: – koronarografia i angiografia tętnic obwodowych, – angioplastyka wieńcowa z implantacją stentu, – implantacje PM, ICD, CRT-D, • leczenie ostrych stanów wieńcowych na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej (zawału serca, niestabilnej choroby wieńcowej), • kontrole układów stymulujących, • konsultacje w zakresie schorzeń kardiologicznych.   W tej lokalizacji znajduje się również poradnia.  

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Sercowo-Naczyniowe Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w Nysie

W naszej poradni działającej przy klinice w Nysie Pacjenci otoczeni są opieką wybitnych lekarzy wielu specjalizacji. Na miejscu można wykonać szereg badań diagnostycznych m.in. EKG, holter, USG serca. Pełna lista świadczonych zabiegów i konsultacji widoczna jest w zakładce „Usługi”.

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity