Zawieszenie działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologii w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Sztumie

Za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia, 12 lipca br., Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zawieszeniu działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologii w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Sztumie. W związku z tym Grupa American Heart of Poland, z dniem 1 sierpnia br., zawiesza funkcjonowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologii w sztumskim szpitalu. Grupa American Heart of Poland 30 czerwca br. złożyła wniosek o rozwiązanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług na powyższych oddziałach, o czym informowaliśmy. Ta decyzja została przeanalizowana w wielu aspektach, zwłaszcza pod kątem zapewnienia najwyższej jakości opieki zdrowotnej nad Pacjentami.

 

Naszym priorytetem jest zapewnienie ciągłości leczenia, dlatego wszyscy Pacjenci przyjęci przed 1 sierpnia br. będą mieli zapewnioną pełną opiekę medyczną do momentu wypisu. Zawieszenie pracy na tych oddziałach nie będzie wiązało się z koniecznością przenoszenia planowych zabiegów, ze względu na brak zaplanowanych hospitalizacji na kolejne miesiące.

 

Grupa American Heart of Poland zadbała o zapewnienie Pacjentom z powiatu sztumskiego profesjonalnej opieki na oddziałach położniczo-ginekologicznych oraz neonatologii. W wyniku prowadzonych rozmów z dyrekcją Szpitala im. Dr Jadwigi Obodzińskiej-Król w Malborku – od 1 sierpnia br. Szpital wyraził gotowość do zabezpieczenia świadczeń z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii dla wszystkich mieszkańców powiatu sztumskiego. Władze placówki w Malborku zapewniły o wystarczających zasobach we wszystkich obszarach do świadczenia opieki w tym zakresie. Dystans pomiędzy szpitalami w Malborku i Sztumie wynosi zaledwie 15 km.

 

Decyzja o zawieszeniu działalności wymienionych oddziałów wynika również z analizy obecnej sytuacji. Niewystarczająca liczba porodów (w pierwszych miesiącach br. roku w Szpitalu w Sztumie odnotowano średnio około dziesięciu porodów) wpływa na brak zapotrzebowania na pracę w pełnym wymiarze godzin, czego wynikiem jest brak kadry medycznej wystarczającej do zapewnienia świadczeń w pełnym wymiarze. Niedostateczna obsada nie pozwoli na zapewnienie wysokich standardów leczenia. Zdaniem Grupy AHP opieka w szpitalach funkcjonujących w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, takich jak w Szpital Wielospecjalistyczny w Sztumie, musi spełniać określone standardy i do tego właśnie dążymy realizując plany restrukturyzacji placówki.

 

Jednocześnie przypominamy, że ze względów demograficznych w całym kraju z roku na rok zmniejsza się liczba oddziałów ginekologiczno-położniczych. W 2015 roku szpitale utrzymywały 424 porodówki, natomiast w minionym roku było ich już tylko 364 w całym kraju. Jest to tendencja ogólnopolska, wynikająca z malejącej liczby porodów.

 

Pragniemy podkreślić, że pracownicy, którzy spełniają określone kryteria (a spełnia je ponad połowa personelu dwóch restrukturyzowanych oddział, w tym wszystkie pielęgniarki), otrzyma propozycję pracy w Szpitalu w Sztumie na innych oddziałach. Pracownicy, którzy ze względu na wymagania kwalifikacyjne nie mogą pełnić innej funkcji w sztumskiej placówce, mają możliwość otrzymania oferty pracy w Szpitalu w Malborku, Iławie oraz Kwidzynie.

 

Chcemy Państwa zapewnić, że pomimo zawieszenia działalności oddziału, jesteśmy nadal do Państwa dyspozycji, zapewniając dostęp do dokumentacji medycznej oraz odpowiadając na pytania związane z opieką zdrowotną.

 

Do 31 sierpnia 2023 r., prosimy o kontakt z Iwoną Szrodą, położną oddziałową, pod numerem telefonu (55) 6406112. W tym okresie wyniki badań będą do odbioru.

 

Od 01 września 2023 r., zapraszamy do kontaktu z działem statystyki, który jest pod opieką Ewy Czechowskiej. Numer telefonu do działu statystyki to (55) 6406153. Dział ten zajmuje się m.in. archiwizacją dokumentacji medycznej, dlatego wszystkie sprawy związane z dokumentacją będą obsługiwane przez tę komórkę.

 

O wszelkich planowanych działaniach informowane jest również Starostwo Powiatowe w Sztumie.