Za nami 2. Podbeskidzkie Warsztaty Diagnostyki Obrazowej i Procedur Małoinwazyjnych

Za nami 2. Podbeskidzkie Warsztaty Diagnostyki Obrazowej i Procedur Małoinwazyjnych. Panele dyskusyjne dotyczyły szerokiego spektrum tematów z zakresu echokardiografii przezklatkowej i radiologicznej diagnostyki nieinwazyjnej w chorobach serca i naczyń. Swoim doświadczeniem podzielili się najlepsi specjaliści zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób serca – kardiolodzy, kardiochirurdzy i radiolodzy.

 

Gospodarzami spotkania byli dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor – Senator RP oraz wybitni eksperci Grupy American Heart of Poland: prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski oraz dr n. med. Witold Gerber.

 

Jak podkreślił inicjator spotkania – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, ordynator Oddziału Kardiologicznego, dyrektor Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej, dyrektor generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy American Heart of Poland.– celem warsztatów było zaprezentowanie nowoczesnych metod obrazowania wspartych technologiami IT oraz procedur małoinwazyjnych stosowanych w codziennej praktyce klinicznej, z naciskiem na praktyczny aspekt ich wykorzystania.

 

Konferencje kardiologiczne są nie tylko platformą wymiany poglądów, ale integrują społeczność medyczną. Zdobyta podczas konferencji wiedza może poprawić jakość leczenia, a także jego skuteczność.

 

– Program warsztatów ułożony został tak, by obejmował on zagadnienia i problemy, z którymi lekarze spotykają się podczas swojej codziennej pracy klinicznej. Jednym z bardzo istotnych walorów warsztatów była ich interdyscyplinarność. Z przekazanej wiedzy mogą skorzystać nie tylko kardiologowie i kardiochirurdzy, ale również lekarze innych specjalności – mówił prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski.

 

Podczas spotkania swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się m.in. prof. dr hab. n. med. Piotr Buszman, który opowiadał o przyszłości obrazowania. Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Gruszczyńska opowiadała o tomografii komputerowej serca, natomiast prof. dr hab. n. med. Maciej Haberka zaciekawił słuchaczy wiedzą na temat rezonansu magnetycznego serca. Wykład wygłosiła również senator RP dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor specjalizująca się zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii.

 

– Główne omawiane obszary dotyczyły diagnostyki obrazowej, wykonywania małoinwazyjnych procedur zabiegowych, monitorowania efektów leczenia farmakologicznego i zabiegowego. Spośród technik obrazowania szeroko omówiona została m.in. ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny – dodał prof. Milewski.

 

Oprócz prelekcji teoretycznych agenda spotkania obejmowała także zajęcia praktyczne, dzięki którym uczestnicy warsztatów mogli pogłębiać swoje umiejętności zastosowania technik wykorzystywanych w diagnostyce i terapii schorzeń sercowo-naczyniowych.

 

To już 2. spotkanie w cyklu Podbeskidzkie Warsztaty Diagnostyki Obrazowej i Procedur Małoinwazyjnych. Organizatorami wydarzenia byli: Grupa American Heart of Poland, Beskidzka Izba Lekarska, Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach i Górnośląskie Centrum Medyczne Szpital w Ochojcu. Partnerami wydarzenia byli Siemens, mTree Medical Solutions sp. z o.o., Sandoz oraz SMT Polonia sp. z o.o. Udział w konferencji jest bezpłatny.