W Wielkopolsce już ponad połowa pacjentów po zawale serca korzysta z programu KOS – zawał

W 2023 roku ponad 1100 pacjentów zostało włączonych do programu  skoordynowanej opieki nad pacjentem po zawale.

 

25 stycznia 2024 r, Fundacja “Z Sercem do Pacjenta” w ramach Wielkopolskiego Klubu Pacjenta zorganizowała debatę , poświęconą programowi KOS-Zawał w województwie wielkopolskim.  Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ,   dyrektorzy szpitali, lekarze specjaliści, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz stowarzyszeń propagujących aktywność fizyczną dyskutowali na temat  trudności oraz korzyści wynikających z realizacji programu KOS-zawał.

 

W województwie wielkopolskim program KOS-zawał realizuje  12 szpitali z oddziałami kardiologicznymi oraz pracowniami hemodynamicznymi. Pięć  placówek  dołączyło do programu w 2017 roku, , pozostałych siedem w kolejnych latach.

 

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, placówek medycznych oraz samorządowcy, w tym Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska, ekspert zespołu ds. Opieki Farmaceutycznej przy Ministerstwie Zdrowia, Grzegorz Sieńczewski, dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, Wojciech Szafrański, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile, Eligiusz Komarowski, starosta pilski, dr n. med. Paweł Kaźmierczak, dyrektor ds. Medycznych i członek Zarządu American Heart of Poland oraz Maciej Kozakiewicz, prezes Stowarzyszenia Slow Jogging Polska.

 

Panel prowadziła Marta Żbikowska-Cieśla, rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego Oddziału NFZ w Poznaniu. Uczestnicy gorąco dyskutowali na temat implementacji i realizacji programu KOS-Zawał. Kwestie poruszone podczas debaty koncentrowały się na różnicach w „podejściu” szpitali do programu, wyzwaniach w procesie wdrażania, potencjalnych usprawnieniach oraz roli specjalistów.

 

Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ zaznaczyła, że do programu włączanych jest coraz więcej pacjentów  – W Wielkopolsce  51% pacjentów po zawale serca korzysta z KOS-zawał. W 2023 r., ponad 1100 osób przeszło rehabilitację w ramach tego programu. To ogromny sukces, widać wyraźne postępy – zaznaczyła Pachciarz.

 

Wraz ze zwiększeniem liczby szpitali, które oferują leczenie w ramach KOS-zawał, zauważalnie wzrasta odsetek pacjentów korzystających z tego programu.

 

– Program KOS-zawał realizujemy w 17 z 20 ośrodków Grupy American Heart of Poland. Naszym celem  na obecny rok jest realizowanie tego programu w 20 placówkach kardiologicznych. Ambicją jest nie tylko uratować pacjenta, który zachorował na zawał, ale też ułatwić jego powrót do codziennej aktywności i zmniejszyć ryzyko kolejnego incydentu sercowo-naczyniowego – mówił dr n. med. Paweł Kaźmierczak, dyrektor ds. medycznych, członek Zarządu American Heart of Poland.

 

W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z trudnościami dotyczącymi włączania pacjentów do programu KOS-zawał.

 

W kontekście pytań o możliwość usprawnienia programu KOS-zawał przez płatnika, Agnieszka Pachciarz zauważyła, że są pewne elementy do poprawy, np. motywowanie personelu medycznego w dotarciu do pacjenta- Pacjent, który zostaje włączony do KOS-zawał podlega całorocznej opiece medycznej, wtedy nie korzysta z wizyt prywatnych. Stąd  niechęć niektórych lekarzy do kierowania pacjentów do tego programu – stwierdził Wojciech Szafrański, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile.

 

Kolejnym podnoszonym  problemem był dojazd pacjenta do placówek prowadzących rehabilitację. Nie wszyscy pacjenci włączeni do  programu mają możliwość  uczestniczyć w nim przez cały rok  ze względu na trudności komunikacyjne. Problemem dla pacjenta  bywa  dojazd do szpitala, który czasem  zajmuje nawet do 1,5 godziny – zaznaczył Grzegorz Sieńczewski, dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

 

– Staramy się pomóc pacjentom wykluczonym komunikacyjnie  – dodał  Dr Paweł Kaźmierczak, który zwrócił uwagę, że American Heart of Poland zabezpiecza potrzeby pacjentów  spoza ośrodków wielkomiejskich  poprzez zapewnienie transportu czy też  umożliwienie rehabilitacji dziennej w mniejszych miejscowościach

 

Świadomość pacjenta jako podstawa zdrowego życia.

 

– Nie dysponujemy odpowiednimi narzędziami, żeby wyjaśniać pacjentom, jakie mogą być negatywne konsekwencje braku kompleksowej opieki kardiologicznej – mówił Grzegorz Sieńczewski. Podkreślił również, że w miastach znacznie bardziej rozwinięta jest świadomość profilaktyki niż w mniejszych miejscowościach.

 

– Edukacja to fundament nowoczesnej medycyny. Bez postawienia na profilaktykę pierwotną i wtórną nie uda się zmienić postawy pacjenta. Celem jest nie tylko długie życie, ale życie w dobrym komforcie. Wszystkie działania, które podejmuje Fundacja „Z Sercem do Pacjenta”, m.in. spotkania edukacyjne, warsztaty zdrowotne, możliwość korzystania z badań profilaktycznych są uzupełnieniem systemu ochrony zdrowia – podkreślił Paweł Kaźmierczak.

 

Maciej Kozakiewicz, prezes Stowarzyszenia Slow Jogging Polska, zwrócił uwagę, że świadomość pacjenta jest kluczem do jego powrotu do zdrowia. Dlatego edukacja to podstawa.  Powolny trucht, zwany slow joggingiem zapobiega wielu chorobom cywilizacyjnym, takim jak otyłość, cukrzyca czy choroby krążenia. Jednocześnie unikamy narażenia się na kontuzje, zakwasy, bóle mięśni. To najprostsza i najtańsza forma aktywności fizycznej – podkreślił jednocześnie demonstrując powolny trucht i namawiając do tej formy aktywności uczestników debaty. Uprawianie tej formy spokojnej aktywności jest możliwe także w biurze, a nawet w samolocie – przekonywał.

 

Ważnym elementem debaty była konieczność edukowania pacjentów w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych . Wszyscy eksperci byli zgodni, że  w tej dziedzinie jest wiele do zrobienia, ale widać już duży postęp w uświadamianiu pacjentów.  Dyrektor Agnieszka Pachciarz zwróciła uwagę na istotne działania edukacyjne prowadzone przez Fundację „Z Sercem do Pacjenta” czy też Narodowy Fundusz Zdrowia.  Organizacja kilkudziesięciu spotkań Klubów Pacjenta rocznie we współpracy i pod patronatem z NFZ to krok w dobrą stronę Gratuluję podejmowanych działań – dodała Agnieszka Pachciarz.

 

Podczas panelu poruszono temat współpracy między specjalistami  w celu poprawy efektywności programu KOS-zawał.

 

– Na skuteczne leczenie szpitalne wpływa cały zespół: lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, psychologowie, dietetycy. Kompleksowa opieka, koordynowana przez wielu specjalistów nad pacjentem, w szczególności kardiologicznym, przynosi lepsze rezultaty – powiedział Paweł Kaźmierczak.

 

Istotne jest właściwe zrozumienie farmakoterapii przez pacjentów, dlatego tak ważna jest rola farmaceutów i włączenie ich do realizacji programu.

 

– Pacjenci często samodzielnie pogarszają swoją kondycję, nadużywając leków czy suplementów diety podczas przeglądów lekowych prowadzonych dla pacjentów spotykamy czasem osoby, które przyjmują regularnie nawet 40 leków – zaznaczyła prof. dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska.

 

Eksperci byli zgodni – pomimo, iż KOS-zawał przyczynia się do skutecznej poprawy zdrowia pacjenta po zawale, zmniejsza śmiertelność i ma wysoką efektywność ekonomiczna dla płatnika, to nie wszyscy pacjenci  mają możliwość włączenia do programu. Dzięki odpowiedniej edukacji oraz zaangażowaniu zespołów medycznych i dyrektorów szpitali  liczba osób korzystających z programu sukcesywnie rośnie.

 

Wielkopolski Klub Pacjenta odbył się pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, a także Eligiusza Komarowskiego, Starosty Powiatowego w Pile.

 

Wielkopolski Klub Pacjenta był pierwszym z  cyklu spotkań pt. Regionalne Kluby Pacjenta.

 

W pierwszej częśći spotkania skierowanej  do mieszkańców Piły i okolic uczestniczyło ponad 200 osób. Oprócz badań profilaktycznych, spotkań ze specjalistami, nauki samobadania piersi czy pierwszej pomocy zorganizowano także wykłady dla pacjentów na temat programu KOS-zawał oraz roli aktywności fizycznej po zawale. Wykłady prowadzili lekarze kardiolodzy ze Szpitala Spcejalistycznego w Pile.