W Szpitalu Świętej Elżbiety w Katowicach obchodzono wyjątkową rocznicę

Należący do Grupy American Heart of Poland Szpital Św. Elżbiety w Katowicach to wyjątkowa placówka – jej początki sięgają aż XIX wieku, a budynek, w którym jest zlokalizowana, został w 1985 roku wpisany na listę zabytków. 18 listopada na kartach historii Szpitala zapisała się kolejna ważna data – 125. rocznica poświęcenia Kaplicy Szpitalnej. Z tej okazji odbyła się Msza Święta, prowadzona przez Biskupa Archidiecezji Katowickiej Grzegorza Olszowskiego. Jego Ekscelencja spotkał się również z chorymi, przekazując słowa otuchy i błogosławieństwa szybkiego powrotu do zdrowia.

 

 

Początki Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach są bezpośrednio związane z przybyciem do Katowic Elżbietanek, na zaproszenie ówczesnego proboszcza Kościoła Mariackiego. Już wtedy Siostry cieszyły się popularnością ze względu na swoje zaangażowanie w opiekę nad chorymi, które to idee przyświecają Szpitalowi Św. Elżbiety po dziś dzień.

 

Dla podkreślenia znaczenia Sióstr Elżbietanek w historii Szpitala, ale także obecnym jego funkcjonowaniu, podczas uroczystości rocznicowych specjalne podziękowania od dyrekcji Szpitala zostały złożone na ręce S.M. Hieronimy Zymeli, Siostry Przełożonej prowincji katowickiej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety.

 

– Sam szpital był szczególny już w czasach, gdy był budowany, ponieważ był jednym z pierwszych szpitali w Katowicach. Kilka lat wcześniej zaczęli działalność Ojcowie Bonifratrzy, którzy wybudowali swój szpital, ale oni leczyli tylko mężczyzn. Dlatego była ogromna potrzeba rozszerzenia opieki medycznej na wszystkich mieszkańców – przypominała Siostra Prowincjonalna Hieronima Zymela.

 

O historii Szpitala Św. Elżbiety, roli, jaką pełnił on m.in. podczas I i II Wojny Światowej, a także osiągnięciach i misji Szpitala mówili również dr n. med. Maciej Hamankiewicz, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz dr n. med. Jan Kabat, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej.

 

– Atmosfera i historia tego miejsca powoduje, że nie jesteśmy zwykłymi „naprawiaczami” ciał ludzkich, lecz pełnymi lekarzami. Przyświeca nam misja, by leczyć nie tylko ciało, ale pamiętać również o tym, by pacjent czuł się u nas zadbany pod kątem emocjonalnym i duchowym – podkreślił dr n. med. Maciej Hamankiewicz.

 

Obecnie placówka, należąca do Grupy American Heart of Poland, koncentruje się na diagnostyce i leczeniu szeroko pojętych schorzeń z zakresu chorób wewnętrznych oraz chirurgii ogólnej. Prowadzi także skoordynowane, specjalistyczne diagnozowanie, leczenie oraz rehabilitację pacjentów z problemami kardiologicznymi, którym oferowana jest m.in. opieka w ramach programu KOS-zawał. Szpital Św. Elżbiety pełnił również bardzo ważną rolę w trakcie pandemii koronawiursa.

 

– Całemu personelowi chciałabym w tym wyjątkowym dniu złożyć podziękowania za pracę i życzenia dalszej wytrwałości w pracy i cierpliwości, którą pacjenci z pewnością wystawiają czasami na próbę – mówiła Pani Stanisława, jedna z pacjentek Szpitala Św. Elżbiety. – Każdemu mogę życzyć takiej troskliwości, opieki i zaangażowania, z jaką spotkałam się w tym miejscu – podkreśliła.