function custom_facebook_pixel() { if (is_page('kariera') || is_single('kariera')) { ?> Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

konsultacja chirurgiczna

Konsultacja z chirurgiem ma na celu wykluczenie bądź potwierdzenie wykonania ewentualnego zabiegu chirurgicznego u pacjenta. Lekarz w trakcie konsultacji przeprowadza szczegółowy wywiad lekarski oraz bada narządy, które wywołują u pacjenta ból i budzą niepokój. W zależności od wcześniej prowadzonej diagnostyki w tym kierunku, jeśli jest to konieczne, lekarz zleca dodatkowe badania. Na każdą konsultację z lekarzem dobrze jest zabrać dotychczasowe wyniki badań. Ułatwi i przyspieszy to postawienie właściwej diagnozy oraz podjęcie dalszego leczenia.

Usługa realizowana jest w następujących placówkach:

Szpital św. Elżbiety Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w Katowicach

W działającej pracowni badań endoskopowych wykonywana jest gastroskopia oraz kolonoskopia, pozwalające na dokładną ocenę górnego oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Przy szpitalu funkcjonuje również Przychodnia Wielospecjalistyczna. Pełna lista świadczonych zabiegów i konsultacji widoczna jest w zakładce „Usługi”.

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity