TAVI – najnowsze osiągnięcie Centrum Badawczo-Rozwojowego

Jesteśmy dumni z osiągnięć i międzynarodowej współpracy Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy American Heart of Poland, kierowanego przez prof. Krzysztofa Milewskiego. Dzięki interdyscyplinarnej współpracy kardiologów inwazyjnych, kardiochirurgów, biotechnologów i bioinżynierów z Centrum Badawczo-Rozwojowego, oraz przy udziale ośrodka z USA, udało się stworzyć unikatowy model do długoterminowych badań biomechanicznych zastawek przezskórnych (TAVI). Dzięki grantom pozyskanym przez CBR i współpracy z przemysłem, przede wszystkim z firmą Merill, taki model został stworzony, a badanie zastawek TAVI i przewidywanie ich długoterminowych wyników biologicznych na wczesnym etapie stało się możliwe. Związana z tymi badaniami publikacja pod kierunkiem prof. Piotra Buszmana, wicedyrektora CBR ds. Badań Przedklinicznych, „Basic to Translational Research” ukazała się w prestiżowym piśmie Journal of the American College of Cardiology (JACC). Obecnie w Centrum-Badawczo Rozwojowym prowadzone są badania nad kolejnymi generacjami zastawek TAVI.

 

Otrzymaliśmy także finansowanie z Narodowego Centrum Nauki dla projektu „Opracowanie nowego modelu arteriosklerozy u świni domowej, w oparciu o lokalne podawanie cholesterolu z długo uwalniających mikrosfer”, który będzie realizowany w Pracowni Doświadczalnej w Kostkowicach.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe koordynuje również liczne badania kliniczne, przedkliniczne oraz granty naukowe. W badania kliniczne zaangażowane są placówki Polsko-Amerykańskich Klinik Serca z wielu miast Polski. Aktualnie trwa rekrutacja w 16 badaniach klinicznych. Niedawno otwarte zostały badania: Cardiovalve, Arena oraz Olpasiram. W ostatnim z wymienionych badań w ciągu 6 tygodni zrekrutowano w naszych ośrodkach 400 pacjentów.