Grupa American Heart of Poland złożyła ofertę objęcia funkcji operatora Szpitala Powiatowego w Sztumie

Grupa American Heart of Poland złożyła do starostwa sztumskiego propozycję objęcia funkcji operatora Szpitala Powiatowego. Propozycja złożona przez Grupę AHoP zakłada m.in. gruntowną przebudowę struktury szpitala i przygotowanie dla niego nowej strategii działania. Wysokość inwestycji American Heart of Poland w sztumską placówkę może osiągnąć ponad 100 mln zł. O szczegółach oferty opowiadali członkowie Zarządu Grupy podczas konferencji prasowej.

 

W spotkaniu poświęconym szczegółom tej inwestycji wzięli udział: Adam Szlachta, prezes Zarządu Grupy American Heart of Poland, Paweł Kaźmierczak, członek Zarządu, dyrektor ds. medycznych Grupy American Heart of Poland oraz Marcin Bruszewski, członek Zarządu, dyrektor ds. Inwestycji Grupy American Heart of Poland.

 

– Przy spełnieniu odpowiednich warunków, od których uzależniamy podjęcia się tej współpracy, zobowiązujemy się do wyprowadzenia szpitala na prostą i wdrożenia niezbędnych zmian. Konieczne będzie m.in. zrealizowanie kompleksowego remontu, który usprawni działanie Szpitala – mówił prezes Adam Szlachta.

 

Obecnie szpital jest rozproszony w czterech budynkach, co generuje niepotrzebne koszty i wpływa negatywnie na komfort pacjentów i efektywność pracy personelu medycznego. Zgodnie z założeniami Grupy American Heart of Poland, wskazane byłoby skonsolidowanie jego usług w obrębie dwóch budynków. Co istotne, przebudowa byłaby prowadzona w sposób wahadłowy, tak aby nie zahamować działalności żadnego z oddziałów.

 

Oferta Grupy American Heart of Poland, oprócz rozwoju Szpitala, obejmuje również odkupienie całego sprzętu, pozostającego w rękach dotychczasowego operatora placówki oraz przejęcie długu medycznego szpitala. Łącznie na te dwa cele przeznaczone zostałoby ok. 20 mln zł. Grupa deklaruje również nie tylko zatrudnienie wszystkich dotychczasowych pracowników, ale również rozwój kadry medycznej.

 

– Chcielibyśmy w strategii działania Szpitala wzmocnić te obszary, w których placówka w Sztumie już teraz jest silna, a przy odpowiednim wsparciu stanie się jeszcze silniejsza, nie tylko w skali powiatu, ale całego Pomorza. Duży potencjał widzimy m.in. w takich dziedzinach jak leczenie chorób cywilizacyjnych i chorób starzejącego się społeczeństwa. W związku z tym wzmocnić należałoby kardiologię, neurologię i leczenie udarów, a także opiekę długoterminową i usługi rehabilitacyjne. To wszystko już dzisiaj w dużej mierze wyróżnia szpital w Sztumie, chodzi tylko o to, by to rozwijać i umacniać – podkreślił prezes Szlachta.

 

Plan Grupy American Heart of Poland zakłada przejęcie sztumskiej placówki do maja przyszłego roku – aby to było możliwe konieczne jest jednak zachowanie rygorystycznego harmonogramu. Zgodnie z nim niezbędne będzie otrzymanie wiążącej decyzji od starostwa powiatowego do końca 2022 roku oraz podpisanie odpowiednich umów z początkiem kolejnego roku.