Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Fundacja


Fundacja „Z sercem do Pacjenta” powołana przez Grupę American Heart of Poland


​​​​​
Jednym z celów Grupy American Heart of Poland jest podejmowanie działań w zakresie edukacji prozdrowotnej, zarówno na rzecz lokalnych społeczności w miejscowościach, w których Grupa prowadzi swoje placówki medyczne, jak również w ujęciu ogólnopolskim.

 

W tym celu Grupa American Heart of Poland powoła Fundację „Z sercem do Pacjenta”, której głównym celem jest organizacja Klubów Pacjenta we wszystkich lokalizacjach placówek medycznych prowadzonych przez Grupę w całym kraju.

 

Kluby Pacjenta to cykliczne i bezpłatne spotkania skierowane do lokalnych społeczności, pacjentów i ich rodzin, dotyczące m.in. profilaktyki w zakresie chorób cywilizacyjnych. W trakcie tych spotkań  specjaliści Grupy American Heart of Poland dzielą się swoją unikalną wiedzą na temat zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, ideą zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, czy walki z nałogami i przyzwyczajeniami negatywnie wpływającymi na zdrowie.

 

Fundacja zgodnie z jej hasłem i myślą przewodnią „Z sercem do Pacjenta” realizuje swoją misję również poprzez nawiązywanie współpracy z organizacjami działającymi w obszarze zdrowia na rzecz pacjentów i ich rodzin.

 

To wyzwanie, które stoi przed Fundacją „Z  sercem do Pacjenta”, realizuje misję Grupy American Heart of Poland nie tylko poprzez promowanie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, ale również poprzez otwartość na zgłaszane przez pacjentów, mieszkańców i lokalne społeczności inicjatywy i potrzeby w zakresie edukacji prozdrowotnej w tym zakresie.

 

Sprawdź aktualne informacje o Klubach Pacjenta na naszych mediach społecznościowych: profil Facebook Fundacji „Z sercem do Pacjenta” oraz na stronie Fundacji www.zsercemdopacjenta.pl.

 

KRS: 0001013778

NIP: 9542850366

 

Osoba do kontaktu:

 

Katarzyna Kucia-Garncarczyk

Dyrektor Fundacji „Z sercem do Pacjenta”,

tel. 721 339 077, [email protected]

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity