Dr n. med. Paweł Kaźmierczak, dyrektor medyczny, członek Zarządu Grupy American Heart of Poland w sesji “Organizacja leczenia kardiologicznego w Polsce” podczas IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Dr n. med. Paweł Kaźmierczak podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat organizacji systemu opieki kardiologicznej, w tym wzmocnienia roli specjalistów, koordynacji opieki oraz działania zespołowego. W trakcie sesji omówiony zostanie również temat Krajowej Sieci Kardiologicznej.

 

Dr n. med. Paweł Kaźmierczak posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami w sektorze opieki zdrowotnej na poziomie operacyjnym i strategicznym. Jego kluczowe obszary kompetencyjne to: rynek usług medycznych i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych oraz aktualna kondycja polskiej kardiologii.

 

Do zobaczenia 8 marca.