Centrum Kardiologii w Józefowie w Krajowej Sieci Kardiologicznej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz.U. poz. 880 z późn. zm.) 26 listopada tego roku został zakończony etap organizacji pilotażu i dzień później wkroczył w etap realizacji. Centrum Kardiologii w Józefowie, należące do American Heart of Poland s.a., dołączyło do programu.

 

Opieka nad pacjentem objętym programem KSK prowadzona jest w ramach nielimitowanych świadczeń, a sam pilotaż przewidziano na 25 miesięcy i odbywa się on obecnie wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego.

 

Na podstawie danych zebranych w ramach pilotażu w województwie mazowieckim, Ministerstwo Zdrowia podejmie o włączeniu kolejnych rejonów kraju.