Centrum Badawczo – Rozwojowe certyfikowaną placówką!

Centrum Badawczo – Rozwojowe, należące do American Heart of Poland S.A., uzyskało Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Ten prestiżowy certyfikat przyznano ośrodkowi badań przedklinicznych nowych wyrobów medycznych, dotychczas  otrzymały go nieliczne działające w Europie jednostki naukowe.

 

Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL, ang. Good Laboratory Practice ) to system jakości zgodny z przepisami prawa zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021r. oraz zgodny z dyrektywą 2004/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady oraz właściwymi dokumentami OECD. Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej jest potwierdzeniem, iż CBR dba o wysoką rzetelność swojej działalności na każdym jej etapie – od planowania, przez prowadzenie i monitorowanie badań przedklinicznych, aż po ich ocenę pod kątem bezpieczeństwa zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska. DPL wyznacza także standard w zakresie prowadzenia dokumentacji, jej archiwizacji oraz późniejszej prezentacji i interpretacji otrzymanych wyników.

 

Od lat w CBR prowadzone są wysokiej jakości badania translacyjne, których celem jest wprowadzenie do codziennej praktyki klinicznej nowych technologii. W ramach pracy placówki, najnowsze odkrycia medyczne mają szansę na bezpieczne przeniesienie do sali operacyjnej, gdzie będą ratować życie pacjentów.

 

Centrum Badawczo – Rozwojowe AHP istnieje od 2004 roku, aby w ramach struktur Grupy podnosić jakość wykonywanych usług, ale też przenosić wyniki badań naukowych na praktykę kliniczną.