Adam Szlachta, prezes zarządu AHP, prelegentem Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Finansowanie systemu ochrony zdrowia – to tytuł jednej z sesji XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w której będzie uczestniczył m.in. Adam Szlachta, prezes zarządu Grupy American Heart of Poland.

 

Finansowanie systemu ochrony zdrowia jest jednym z głównych tematów dyskusji publicznej w Polsce i Europie. Sesja dotyczy nie tylko zawartej w tytule kwestii finansowania, lecz także efektywności wykorzystania środków przeznaczanych na zdrowie oraz alternatywnych możliwości finansowego wspierania ochrony zdrowia.

 

Europejski Kongres Gospodarczy to forum jednej z najbardziej opiniotwórczych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

 

Adam Szlachta, prezes zarządu American Heart of Poland SA jest związany z branżą medyczną od ponad 11 lat. Obecnie wyznacza główne kierunki dynamicznego rozwoju sieci placówek medycznych Grupy AHP (w tym szpitali wieloprofilowych) w partnerskim dialogu z ekspertami, środowiskami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pacjentów.