Adam Szlachta, dyrektor finansowy, prezes Grupa American Heart of Poland, jako prelegent podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

To największa konferencja biznesowa Centralnej Europy, skupiająca najbardziej opiniotwórcze dyskusje o przyszłości kontynentu.
Adam Szlachta uczestniczył w panelu otwierającym sekcję na temat ochrony zdrowia. Tę dyskusję poprzedziła rozmowa z Adamem Niedzielskim, Ministrem Zdrowia.
Wśród panelistów nt. finansowania ochrony zdrowia wzięli udział także prezes NFZ, Filip Nowak, Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Andrzej Jaworski, prezes zarządu PZU Zdrowie, Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Klaudia Rogowska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego oraz Anna Rulkiewicz, prezes Luxmedu.