American Heart of Poland

Do Grupy dołączył w 2013 r., obejmując stanowisko Prezesa Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń S. A. W trakcie 6 lat zarządzania tym podmiotem, opracował i wdrożył program rozwoju ośrodka, dokończając tym samym proces jego prywatyzacji. Współautor strategii dla kluczowych projektów realizowanych w grupie American Heart of Poland. Doświadczony menedżer specjalizujący się w procesach długofalowych optymalizacji i wdrażaniu planów rozwoju przedsiębiorstw, zarządzaniu strategicznym w sektorze medycznym oraz procesach prywatyzacji i modernizacji podmiotów medycznych. Absolwent Politechniki Łódzkiej (Zarządzanie i Marketing).

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami w sektorze opieki zdrowotnej na poziomie operacyjnym i strategicznym. Jego kluczowe obszary kompetencyjne to: rynek usług medycznych i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych oraz aktualna kondycja kardiologii polskiej, w tym również warunki finansowania procedur z zakresu leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Z branżą kardiologiczną związany od 2011 roku. Swoje 10-cio letnie doświadczenie w branży medycznej zdobywał zarządzając finansami holdingów medycznych w polskim i międzynarodowym środowisku. Wcześniej był zaangażowany w projekty konsultingowe w jednej z firm z Big4. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Biuro obsługi spółki
ul. Francuska 34
40-028 Katowice
Telefon
32 760 46 00