American Heart of Poland

Rada nadzorcza

dr n. med. Zbigniew Czyż

Przewodniczący Rady Nadzorczej

prof. dr hab. n. med. R. Stefan Kiesz

II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Aleksander Nauman

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Garlicki

Członek Rady Nadzorczej

Rafał Sosna

Członek Rady Nadzorczej
Biuro obsługi spółki
ul. Francuska 34
40-028 Katowice
Telefon
32 760 46 00