American Heart of Poland

Nasze autorytety

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (1973 r.). Umiejętności zawodowe doskonalił w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie pracując pod kierunkiem prof. Zbigniewa Religi był współautorem przełomowych wydarzeń w polskiej kardiochirurgii w tym udanych transplantacji serca i prac nad systemami mechanicznego wspomagania niewydolnego serca.

W czasie licznych staży zagranicznych w Wielkiej Brytanii (Leicester Oxford, London,) i USA( Deborah Heart and Lung Center) zapoznał się z nowoczesnymi metodami leczenia chorób serca i organizacją leczenia.

Prof. Andrzej Bochenek zorganizował od podstaw renomowaną l Klinikę Kardiochirurgii w Katowicach Ochojcu, gdzie jako kierownik wyszkolił nowe pokolenie kardiochirurgów (25 specjalistów kardiochirurgii). Razem z zespołem wykonał ponad 20 tysięcy operacji serca. Przez 16 lat pełnił funkcję Konsultanta ds. kardiochirurgii na Śląsku.

Zajmuje się także pracą naukową – jest autorem wielu publikacji z badań międzynarodowych, które zmieniły postępowanie w leczeniu chorób serca (Le Mans Syntax, Freedom, Stich, Art, Exell). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (założycielem sekcji kardiochirurgii i wieloletnim członkiem zarządu PTK), Polskiego Towarzystwa Torako-Kardiochirurgicznego, Europejskiego i Brytyjskiego Towarzystwa Kardiochirurgów.

Prof. Andrzej  Bochenek jako konsultant od początku jest związany z nowoczesnym oddziałem kardiochirurgii w Bielsku-Białej. Oddział kardiochirurgii w Bielsku-Białej rocznie wykonuje ok. 1000 operacji serca, specjalizując się w operacjach naprawczych i mało inwazyjnych zastawek serca, operacjach naczyń wieńcowych i operacjach zastawek bez otwierania klatki piersiowej (TAVI).

Kardiolog interwencyjny i naukowiec, Dyrektor Generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland S.A. oraz Dyrektor II Oddziału Kardiologiczno-Kardiochirurgicznego Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej. Adiunkt na Katedrze Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych, AWF w Katowicach. Z grupą związany od 2004 roku. Wcześniej pełnił funkcje Dyrektora Medycznego ds. Rozwoju w X Oddziale Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Tychach.  Związany z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, European Society of Cardiology, Asocjacją Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK, a także Komisją Grantów i Badań Naukowych PTK. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dorobek naukowy: Sumaryczny współczynnik oddziaływania IF wynosi 251,631 (analiza wykonana w maju 2019 r.), Index Hirscha: 14, Research Gate Score: 41.61.

Badania kliniczne z udziałem profesora:

 1. Badanie kliniczne „Aegis II” – główny badacz
 2. Badanie kliniczne „Merit V” – główny badacz
 3. Badanie kliniczne „Twilight” – główny badacz
 4. Badanie kliniczne „Absorb Compare” – główny badacz
 5. Badanie kliniczne „Dessolve OCT” – główny badacz
 6. Badanie kliniczne „Milano” – główny badacz
 7. Badanie kliniczne „Dessolve III” – główny badacz
 8. Badanie kliniczne „Themis” – główny badacz
 9. Badanie kliniczne „Culprit-Shock” – główny badacz
 10. Badanie kliniczne „Bionics” i „Nireus”
 11. Badanie kliniczne „Excel”.
 12. River PCI
 13. Badanie kliniczne „Alex OCT”.
 14. Badanie kliniczne „Level”.
 15. Badanie kliniczne „Le Mans”.
 16. Badanie kliniczne „Stradivarius”.
 17. Badanie kliniczne „IBIS-2”.
 18. Badanie kliniczne „Plato”.
 19. Badanie kliniczne „Leaders”.
 20. Badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo angioplastyki tętnic nerkowych połączonej z implantacją stentu.
 21. Badania kliniczne oceniające samorozprężalne stenty wieńcowe wykonane z nitinolu.

Biuro obsługi spółki
ul. Francuska 34
40-028 Katowice
Telefon
32 760 46 00