American Heart of Poland

Nasza działalność

Grupa American Heart of Poland (AHP) to największa sieć oddziałów szpitalnych wyspecjalizowanych w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, która powstała 20 lat temu z inicjatywy lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. W jej skład wchodzi sieć Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) – ponad 20 oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie Polski. W sieci oddziałów szpitalnych PAKS leczeni są pacjenci z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego (w tym z ostrym zawałem serca), miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia i wadami serca. Placówki współpracują z systemem opieki ratunkowej szpitali wojewódzkich i powiatowych, uzupełniając sieć ratownictwa medycznego. Podmioty działające w ramach AHP świadczą kompleksową opiekę w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego: od prewencji i profilaktyki po leczenie i rehabilitację, umożliwiającą pacjentowi powrót do pełnej aktywności. Na co dzień pracuje w nich ponad 300 wybitnych kardiologów, kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych. Świadczenia realizowane w Grupie American Heart of Poland wyróżniają się wysokim stopniem innowacyjności, m.in. stosowane są zabiegi planowe na bazie jednodniowej hospitalizacji oraz kompleksowe leczenie miażdżycy wszystkich naczyń.

Naszą misją jest:

  • poprawa dostępności do usług sercowo-naczyniowych i ich jakości na gruncie polskim;
  • zapewnienie kompleksowości i ciągłości opieki medycznej dla chorych cierpiących na schorzenia układu krążenia;
  • wprowadzenie nowoczesnych technologii i innowacji organizacyjnych w medycynie we współpracy z publicznymi i prywatnymi partnerami;
  • oferowanie zoptymalizowanych pod względem efektywności i kosztów usług medycznych, które są atrakcyjne dla płatnika publicznego i prywatnego;
  • stworzenie warunków inwestowania w firmę medyczną o stabilnym i zrównoważonym wzroście.
Biuro obsługi spółki
ul. Francuska 34
40-028 Katowice
Telefon
32 760 46 00