Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Komunikacja z akcjonariuszami


INFORMACJE

 

1. O firmie:

 

a) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ustroniu

b) ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń

c) NIP: 5482277894

d) REGON: 07234762100000

e) zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398373 przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

2. Akcjonariat (akcjonariusze):

 

a) kapitał zakładowy:

 

 • wysokość kapitału zakładowego: 28 005 750,00 zł
 • wysokość kapitału wpłaconego: 28 005 750,00 zł

 

b) dematerializacja akcji:

 

 • wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązującą dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
 • złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 • więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w Biurze Zarządu.
 • kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – 48 32 760 46 33, Biuro Obsługi Spółki ul. Francuska 34, Katowice,  [email protected]
 • I wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 29.09.2020 r. KLIKNIJ, aby pobrać
 • II wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 20.10.2020 r. KLIKNIJ, aby pobrać
 • III wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 10.11.2020 r. KLIKNIJ, aby pobrać
 • IV wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 26.11.2020 r. KLIKNIJ, aby pobrać
 • V wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 17.12.2020 r. KLIKNIJ, aby pobrać

 

c) Rejestr akcjonariuszy:

 

 • Uchwała Walnego Zgromadzenia o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – KLIKNIJ, aby pobrać
 • Regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy Domu Maklerskiego BDM S.A. – KLIKNIJ, aby pobrać
 • Tabela opłat za usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A. – KLIKNIJ, aby pobrać

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity