Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Dokumenty korporacyjne


W dniu 27 maja 2021 roku American Heart of Poland spółka akcyjna z siedzibą w Ustroniu (spółka przejmująca) oraz I-KAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (spółka przejmowana) uzgodniły i podpisały Plan Połączenia.

Z treścią Planu Połączenia można się zapoznać klikając tutaj

 

 

Zgodnie z Art. 27c ustawy CIT, American Heart of Poland S.A. poniżej udostępnia informację o realizowanej strategii podatkowej:

– za rok podatkowy 01.01.2020 – 31.12.2020 – kliknij tutaj

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez zakłady lecznicze podmiotów leczniczych American Heart of Poland S.A / Nafis S.A. / Centrum Kardiologii w Józefowie SP. z o. o. na zdrowie ludzi i na środowisko – kliknij tutaj.

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity