Skip to content Search engine contact

Certyfikaty

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia – Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca w Chrzanowie jako drugi szpital w Polsce otrzymało certyfikat akredytacyjny według tzw. nowych standardów. Certyfikat jest formalnym potwierdzeniem najwyższej jakości usług medycznych oferowanych przez placówkę, która została potwierdzona w toku wizyty akredytacyjnej przeprowadzonej przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnienie przez podmiot leczniczy American Heart of Poland Spółka Akcyjna w zakresie działalności Rzeszowskiego Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej PAKS IX standardów akredytacyjnych dla podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne. Certyfikat potwierdza wysoką jakość opieki zdrowotnej świadczonej w ośrodku m.in. systematycznie kontrolowany sprzęt medyczny, bezpiecznie przygotowywane i podawane leki, bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, stałe doskonalenie metod i organizacji pracy.

System zarządzania ISO

W American Heart of Poland S.A. funkcjonuje zintegrowany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004, ISO 27001:2013. Głównym celem AHP, zgodnie z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest: zapewnienie pacjentom wysokiej jakości opieki medycznej w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyń, diagnostyki obrazowej (TK, MR, RTG), chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii oraz diagnostyki endoskopowej, zmierzające do spełnienia ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań oraz wymagań z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska oraz środowiska pracy, a także zapewnienie bezpieczeństwa informacji Spółki wraz z ochroną aktywów informacyjnych i zapewnieniem ciągłości pracy posiadanej i wykorzystywanej infrastruktury informatycznej.

Polityka jakości American Heart of Poland

Nadrzędnym celem działalności American Heart of Poland S.A. jest zapewnienie pacjentom wysokiej jakości opieki medycznej w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, rehabilitacji kardiologicznej, chirurgii naczyń, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i diagnostyki obrazowej zmierzające do spełnienia ich indywidualnych potrzeb, oczekiwań oraz wymagań z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad zachowania bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Pełna treść Polityki zintegrowanego systemu zarządzania – kliknij.

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity