Skip to content Search engine contact

Make an appointment

Szpital św. Elżbiety Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w Katowicach

Services provided under the National Health Fund

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity