Skip to content Search engine contact

Make an appointment

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca X Oddział Kardiologii, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Services provided under the National Health Fund

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity