Skip to content Search engine contact

Make an appointment

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Sercowo-Naczyniowe Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w Kędzierzynie-Koźlu

Services provided under the National Health Fund

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity