Skip to content Search engine contact

Make an appointment

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w Bielsku-Białej

Services provided under the National Health Fund

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Copyright ©2020 All rights reserved | Created by nFinity