American Heart of Poland

AHP Logistyka sp. z o.o.

AHP Aktywa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Czajek 41, 40-534 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000463532, NIP: 9542743512, REGON: 243278939, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł

W dniu 30 września 2020 Strony uzgodniły treść planu podziału American Heart of Poland S.A. z siedzibą w Ustroniu poprzez przeniesienie części majątku na AHP Aktywa sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach (podział przez wydzielenie). Z treścią planu można się zapoznać klikając tutaj.

 

Biuro obsługi spółki
ul. Francuska 34
40-028 Katowice
Telefon
32 760 46 00